Historie, religion og filosofi

Nyheter

Vis alle
Sokrates' forsvarstale
229,–
Begynneropplæring i KRLE

Begynneropplæring i KRLE

Kristine Toft Rosland, Ragnhild Laird Iversen og Eli-Anne Vongraven Eriksen (red.)

359,–
En kort introduksjon til bronsealderen
329,–
Kritikk, ideologi og livsform
299,–
Det amerikanske paradokset

Det amerikanske paradokset

Hilde Eliassen Restad

229,–
Suverenitet

Suverenitet

Terje Rasmussen

449,–
Europa 1350–1789

Europa 1350–1789

Sverre Bagge

449,–
Opprørerne

Opprørerne

Kristin Gjesdal

399,–
Oversatt litteratur i middelalderens Norge
399,–
Akselerasjon og resonans
299,–
Årsaksforklaringer i kvalitativ analyse
269,–
Riksrett

Riksrett

Marius R. Gulbranson

379,–

Kommer!

En kort introduksjon til Danmark-Norge som kolonimakt

Finn-Einar Eliassen

I nesten to hundre år – fra 1620 til 1814 – var Danmark-Norge en kolonimakt, med kolonier og besittelser i fire verdensdeler: Tre plantasjeøyer i Karibia, to handelsenklaver i India og en stripe slavefort på Gullkysten i Vest-Afrika. Nordmenn var aktive i alle deler av, og hadde alle slags roller i, det dansk-norske koloniriket – inkludert den atlantiske slavehandelen. For Danmarks vedkommende strakte denne kolonitiden seg helt fram til første verdenskrig.


En kort introduksjon til Danmark-Norge som kolonimakt er denne lange og vidtfavnende historien i et nøtteskall, skrevet i et tilgjengelig språk for alle som søker kunnskap om denne delen av norsk og nordisk historie.


Boken forklarer hvilke forutsetninger Danmark-Norge, den største av de små kolonimaktene, i perioden hadde for å delta i handel, skipsfart og kolonisering i fjerne deler av verden. Den viser hvordan de skiftende forholdene i Norden og Europa i ulike perioder hindret, hemmet eller fremmet Danmark-Norges rolle som kolonimakt. Forfatteren sammenlikner det dansk-norske koloniriket med de større imperiene, spesielt det nederlandske, som var et forbilde for de nordiske statene. Boken viser også hvordan «danskene» (som også var nordmenn, islendinger, tyskere og andre) måtte manøvrere mellom og forholde seg til andre kolonimakter og deres representanter, lokale makthavere og lokalbefolkningen i helt ulike samfunn i fjerne deler av verden. Et omfattende kapittel forklarer hvordan sukkerproduksjon, slavehandel og slaveri hang sammen, og hvordan forholdet mellom hvite europeere og slavegjorte afrikanere og afrokaribiere utviklet seg på de dansk-norske øyene.


Framstillingen forklarer begreper som koloni, imperium og kolonialisme, med referanser til nyere arbeider i den internasjonale debatten. Den gir også en oversikt over de sentrale verkene i dansk og norsk historiografi om de oversjøiske koloniene. En omfattende litteraturliste viser vei inn i både norsk, nordisk og internasjonal litteratur med relevans for temaet.

Les mer
En kort introduksjon til Danmark-Norge som kolonimakt

Kommer!

En kort introduksjon til Danmark-Norge som kolonimaktFinn-Einar Eliassen
349,–

Kommer!

En kort introduksjon til samenes historie

Mikkel Berg-Nordlie

En kort introduksjon til samenes historie presenterer det samiske urfolkets historie fra de eldste tider til i dag, med hovedvekt på de to siste hundreårenes politiske historie. Sentralt i framstillinga står temaer som samarbeid og konflikt, undertrykking og oppreisning, og framveksten av samenes egne organisasjoner og institusjoner.  • Hvordan har samene organisert seg for å bevare egen kultur og bli hørt av myndighetene?

  • Hvordan har samene arbeidet for at de samiske språkene kan overleve, særlig i møte med et fornorskende skolesystem?

  • Hvordan har samenes tradisjonsnæringer overlevd møtet med et vedvarende press om å ta samisk land og vann i bruk til andre formål?


Samenes historie er, som alle andre nasjoners historie, umulig å forstå hvis vi ikke ser den i sammenheng med større utviklingstrekk i verden. Boka viser derfor hvordan historia om samene og Sápmi er uløselig knytta til endringer i handel- og produksjonsforhold, ideologier og bevegelser, storpolitisk maktkamp og internasjonalt samarbeid.


Samene er et folk som har overlevd til tross for politiske forhold som tidvis har vært svært krevende. En kort introduksjon til samenes historie handler om hvordan.

Les mer
En kort introduksjon til samenes historie

Kommer!

En kort introduksjon til samenes historieMikkel Berg-Nordlie
329,–

Kommer!

En kort introduksjon til første verdenskrig

Eirik Brazier

Første verdenskrig (1914–1918) har blitt omtalt som Europas «urkatastrofe», en krig av enestående ødeleggende kraft med langvarige globale konsekvenser. Drapet på erkehertug Franz Ferdinand og hans kone Sofie i Sarajevo rev Europa ut av en relativt fredelig tilværelse og kastet kontinentet inn i en eksistensiell kamp mellom stormaktene på noen få sommeruker.


I En kort introduksjon til første verdenskrig gir Eirik Brazier en grundig, men lett tilgjengelig introduksjon til de komplekse og omdiskuterte årsakene til krigen, samtidig som forfatteren viser hvordan krigen raskt spredte seg fra Europa til Midtøsten, Afrika og Asia, og viser hvordan millioner av mennesker i og utenfor Europa ble direkte og indirekte berørt av denne globale konflikten.


Boken tar utgangspunkt i nyere forskning for å illustrere hvordan første verdenskrig ble en total krig som krevde total mobilisering av samfunnets menneskelige og materielle ressurser, både i krigførende og nøytrale nasjoner. Brazier viser hvordan dette resulterte i en mer aktiv og inngripende stat, og hvordan ideer om statlig planlegging og omfordeling av ressurser kom til å danne grunnlag for nye ideer om samfunnsorganisering.


Eirik Braziers En kort introduksjon til første verdenskrig gir leseren oversikt over en nøkkelbegivenhet i verdenshistorien. Krigens langsiktige innflytelse på politikk, samfunn, og økonomi kan ikke overvurderes. Den var et vendepunkt i vår moderne historie: Å forstå årsakene og virkningene av første verdenskrig er dermed avgjørende for å forstå kompleksiteten i dagens verden.

Les mer
En kort introduksjon til første verdenskrig

Kommer!

En kort introduksjon til første verdenskrigEirik Brazier
349,–

Cappelens upopulære skrifter

Vis alle
Slutten på illusjonene

Slutten på illusjonene

Andreas Reckwitz

299,–
Kritikk, ideologi og livsform
299,–
Akselerasjon og resonans
299,–
Den nye offentligheten

Den nye offentligheten

Jürgen Habermas

299,–
Sårbarhetens filosofi

Sårbarhetens filosofi

Martha C. Nussbaum

299,–
Nekropolitikk og andre essays
299,–
Hilde Henriksen Waage

Spillet om Syria

Byer og store områder ligger i ruiner. Behovet for gjenoppbygging er enormt. Siden 2011 har Syria vært arnested for en av de blodigste borgerkrigene Midtøsten har vært vitne til. Hvordan kunne det gå så galt?

Håkon Rune Folkenborg

Hva er historisk empati?

Både for samfunnsfaget i grunnskolen og historiefaget innenfor videregående opplæring er det målsetninger om at elevene skal utvikle såkalt historisk empati. Men hva er historisk empati, og hvorfor er det så viktig?

Pål Berg Svenungsen

Korstogene – i middelalderen og vår egen tid?

Korstogene var et komplekst og mangefaset historisk fenomen. En bedre forståelse av det historiske fenomenet er en viktig motvekt til misbruk av historien til inntekt for hatretorikk og propaganda.

Alle produkter fra kategori Historie, religion og filosofi

Område og fag

Type

Språk/Målform