Fagskolen

Aktuelle bøker for fagskoleutdanningene

Vis alle
Språkarbeid i barnehagen

Språkarbeid i barnehagen

Margareth Sandvik

319,–
Relasjoner, lek og læring på SFO

Relasjoner, lek og læring på SFO

Svanaug Lunde og Ellen Elvethon

269,–
Trygt og godt på SFO

Trygt og godt på SFO

Kari Stamland Gusfre og Ida Risanger Sjursø

269,–
Sykepleie i hjemmet

Sykepleie i hjemmet

Arvid Birkeland og Anne Marie Flovik

469,–
Menneskets dimensjoner

Menneskets dimensjoner

Leif A. Helgesen

769,–
Håpets betydning i helsefaglig og sosialt arbeid

Håpets betydning i helsefaglig og sosialt arbeid

Knut Tore Sælør og Rose-Marie Bank

299,–
Psykiatri

Psykiatri

Jannike Engelstad Snoek og Knut Engedal

649,–
Psykologi og sosiologi for fagskoleutdanningene

Psykologi og sosiologi for fagskoleutdanningene

Leif A. Helgesen, Kari Krüger Grasaas og Marit Sjursen

539,–
En innføring i ADL

En innføring i ADL

Hanne Tuntland

569,–
Fag, etikk og kommunikasjon

Fag, etikk og kommunikasjon

Kari Krüger Grasaas, Marit Sjursen og Jørn Stordalen

539,–
Samarbeid og relasjonskompetanse

Samarbeid og relasjonskompetanse

Annicken Martinez Aasen

269,–
Repetisjonskurs i matematikk
439,– ekskl. mva
549,– inkl. mva

Psykologi og sosiologi for fagskoleutdanningene

Leif A. Helgesen, Kari Krüger Grasaas og Marit Sjursen

Denne boka er skrevet for studenter som tar fagskoleutdanningen innen helse- og oppvekstfag. Den bygger på læreplanmålene i utdanningens fellesmodul og behandler grunnelementer i helse- og oppvekstfaglig arbeid.

Les mer
Psykologi og sosiologi for fagskoleutdanningene
Psykologi og sosiologi for fagskoleutdanningeneLeif A. Helgesen, Kari Krüger Grasaas og Marit Sjursen
539,–

Fag, etikk og kommunikasjon

for fagskoleutdanningeneKari Krüger Grasaas, Marit Sjursen og Jørn Stordalen

Denne innføringsboka dekker læreplanmålene for studenter ved helsefagskoleutdanningene.


Forfatterne gir en innføring i grunnleggende kunnskaper om helsefaglig teori og begreper, etikk og kommunikasjon. De klargjør hvordan etikk og kommunikasjon, og fag og teori, er knyttet til praktisk funksjon innen helse- og sosialtjenestene.


Forfatterne viser mellom annet:


  • Hva helsefagarbeiderens kompetanse og funksjon er
  • På hvilken måte etikk påvirker oss, og hvordan vi handler
  • Hva vi kan gjøre når vi står overfor et etisk dilemma
  • Hvordan verdier og holdninger synes gjennom måten vi kommuniserer på
  • Hva som skal til for å bedre evnen til kommunikasjon
For studenter som tar fellesmodulen i helse- og sosialfag ved fagskolen, er denne boka svært nyttig. Den gir relevante eksempler og spørsmål til utdypende refleksjon til alle temaene.

I denne 3. utgaven er alle kapitlene gjennomgående oppdatert. Det er også gjort noen mindre endringer i strukturen: Emnene som omhandler helse- og sosialarbeiderens funksjonsområder, og samarbeid innen helse- og sosialtjenesten, er skilt ut som et eget kapittel (nytt kapittel 4). Dessuten er temaene velferdsteknologi, tverrfaglig samarbeid og helsefagarbeiderens kompetanseområde utdypet.

Les mer
Fag, etikk og kommunikasjon
Fag, etikk og kommunikasjonfor fagskoleutdanningeneKari Krüger Grasaas, Marit Sjursen og Jørn Stordalen
539,–

Samarbeid og relasjonskompetanse

Hvordan bli en god hjelperAnnicken Martinez Aasen

Evnen til Samarbeid og relasjonskompetanse er de aller viktigste verktøyene du har i møte med andre. Hvordan samspillet mellom deg og en annen blir, er alltid preget av minst to ting: oss selv og dem vi møter. Gjennom kunnskap om den andre kan det som først virker uforståelig, bli forståelig, og vi kan tilpasse oss. Ved å øke vår bevissthet omkring oss selv får vi mulighet til å utvikle oss som hjelpere og mennesker og bli bevisst vårt eget bidrag i samspillet.


Boken viser hvordan kunnskap om psykologi og kommunikasjon er sentralt når vi skal utvikle samspills- og relasjonskompetanse, og fagstoffet blir presentert gjennom mange praksisfortellinger og refleksjonsspørsmål.


Målgruppen er studenter i fagskolen for helse- og oppvekstfag, men vil være nyttig også for andre som ønsker å utvikle sin relasjonskompetanse.

Les mer
Samarbeid og relasjonskompetanse
Samarbeid og relasjonskompetanseHvordan bli en god hjelperAnnicken Martinez Aasen
269,–

Nyhet!

Repetisjonskurs i matematikk

Komplett digitalt læremiddel. Enkeltlisens

Repetisjonskurs i matematikk er et komplett digitalt læremiddel for deg som trenger å friske opp matematikkunnskapene dine før du begynner på teknisk fagskole.

Les mer
Repetisjonskurs i matematikk

Nyhet!

Repetisjonskurs i matematikkKomplett digitalt læremiddel. Enkeltlisens
439,– ekskl. mva
549,– inkl. mva