Fag, etikk og kommunikasjon

for fagskoleutdanningene

Kari Krüger Grasaas, Marit Sjursen og Jørn Stordalen, 2019, Heftet, Bokmål

Omtale

Denne innføringsboka dekker læreplanmålene for studenter ved helsefagskoleutdanningene.

Forfatterne gir en innføring i grunnleggende kunnskaper om helsefaglig teori og begreper, etikk og kommunikasjon. De klargjør hvordan etikk og kommunikasjon, og fag og teori, er knyttet til praktisk funksjon innen helse- og sosialtjenestene.

Forfatterne viser mellom annet:

  • Hva helsefagarbeiderens kompetanse og funksjon er
  • På hvilken måte etikk påvirker oss, og hvordan vi handler
  • Hva vi kan gjøre når vi står overfor et etisk dilemma
  • Hvordan verdier og holdninger synes gjennom måten vi kommuniserer på
  • Hva som skal til for å bedre evnen til kommunikasjon
For studenter som tar fellesmodulen i helse- og sosialfag ved fagskolen, er denne boka svært nyttig. Den gir relevante eksempler og spørsmål til utdypende refleksjon til alle temaene.

I denne 3. utgaven er alle kapitlene gjennomgående oppdatert. Det er også gjort noen mindre endringer i strukturen: Emnene som omhandler helse- og sosialarbeiderens funksjonsområder, og samarbeid innen helse- og sosialtjenesten, er skilt ut som et eget kapittel (nytt kapittel 4). Dessuten er temaene velferdsteknologi, tverrfaglig samarbeid og helsefagarbeiderens kompetanseområde utdypet.