Håpets betydning i helsefaglig og sosialt arbeid

Ei lita bok om noe av det største i verden

Knut Tore Sælør og Rose-Marie Bank, 2022, Heftet, Bokmål

Omtale

Håpets betydning i helsefaglig og sosialt arbeid - Ei lita bok om det største i verden handler om hva håp er eller kan være, og hvordan håp kan hjelpe mennesker som opplever motgang, utfordringer eller sykdom i livet. Boken fører til refleksjon rundt håp og bidrar til en utvidet forståelse av håpets betydning for god helse og livskvalitet, samt hvordan man kan hjelpe andre gjennom håp.

Håp er et begrep som kan være vanskelig å definere. Det kan ha ulik betydning fra person til person, og i dagligtale brukes det ofte ubevisst, for eksempel når vi håper på godt vær eller en lottogevinst. I boken presenteres ulike syn på håp, og gjennom forskning og eksempler gjøres begrepet håp til noe konkret og håndgripelig.

Håp er viktig og noe av det mest betydningsfulle i bedringsprosesser. Ting som tilsynelatende kan virke små, hverdagslige og ubetydelige, er ofte helt avgjørende for personer og pårørende i vanskelige situasjoner. Boken tydeliggjør hvorfor kunnskap om håp er viktig for studenter som utdanner seg for å jobbe i ulike deler av hjelpeapparatet, fordi den omhandler et uunngåelig tema i klinisk arbeid.

Håpets betydning i helsefaglig og sosialt arbeid - En liten bok om det største i verden henvender seg først og fremst til studenter og fagpersoner innenfor helse- og sosialfag, som sykepleie, vernepleie, ergoterapi, sosialt arbeid og barnevern.