Journalistikk og mediefag

Nyheter

Vis alle
Den nye offentligheten
Den nye offentligheten
Jürgen Habermas
179,–
Den nye offentligheten
Den nye offentligheten
Jürgen Habermas
249,–
Homo appiens
Homo appiens
Arne Krokan
209,–
Kjøp eller lei boken på allvit.no
Presse, profesjon og politikk
Presse, profesjon og politikk
Birgitte Kjos Fonn, Ellen Lexerød Hovlid og Birgit Røe Mathisen (red.)
Homo appiens
Homo appiens
Arne Krokan
289,–

Visuell kommunikasjon

Joar Skrede

Visuelle uttrykksformer er like viktige som tekstlige. Farger, typografi, komposisjoner, bilder og tredimensjonale objekter er meningsbærende størrelser. I boken Visuell kommunikasjon presenteres en sosialsemiotisk tilnærming til analyse av visuelt materiale.

Les mer
Visuell kommunikasjon
Visuell kommunikasjonJoar Skrede
219,–

Flerkulturelle scenarioer: Mur, bro eller båt?

Sharam Alghasi og Thomas Hylland Eriksen (red.)

I en årrekke har norskhet og migrasjon, majoritet og minoriteter, inkludering og ekskludering vært blant de mest kontroversielle temaene i debatter i den norske offentligheten. Sentrale spørsmålsstillinger har vært: hva skal til for å regnes som norsk, hvem skal få ta del i det norske velferdssamfunnet og hva betyr det vanskelige ordet integrering?


Flerkulturelle scenarioer: Mur, bro eller båt? presenterer tre forskjellige perspektiver på det nye Norge. Alle er tydelige i samfunnsdebatten, og de peker mot tre ulike fremtidsscenarioer:


  • Murbygging – etablering og forsvar av tydelige grenser mot en antatt invasjon av fremmede som truer norsk identitet og kultur.
  • Brobygging – den dominerende modellen i det offisielle Norge, der det legges til rette for gjensidig forståelse på tvers av tydelige grenser mellom navngitte religiøse og etniske grupper.
  • Båtbygging – setter menneskeverd foran nasjonalitet, og argumenterer for at murbygging er destruktivt og urealistisk, mens brobygging er en misvisende metafor, ettersom vi alle bor på den samme «øya».
Bidragsyterne er spesialister på ulike aspekter ved det nye Norge, og kapitlene tar opp blant annet høyreekstremisme, velferdsnasjonalisme, islamofobi, medienes makt og betydningen av hvithet for å bli anerkjent som norsk.

Flerkulturelle scenarioer: Mur, bro eller båt? presenterer ny forskning og innsikt og tilbyr et friskt, originalt blikk på det nye Norge som både gir forståelse og verktøy for å tenke realistisk om norskhet i tiden fremover. Boken er skrevet for studenter, politikere, planleggere og alle andre som er engasjert i arbeidet for å skape et godt samfunn.

Les mer
Flerkulturelle scenarioer: Mur, bro eller båt?
Flerkulturelle scenarioer: Mur, bro eller båt?Sharam Alghasi og Thomas Hylland Eriksen (red.)
349,–

Falske nyheter

Løgn, desinformasjon og propaganda i den digitale offentlighetenBente Kalsnes

«... ein kort, men nyttig introduksjon til debatten om falske nyheiter [...] for den som vil forstå og engasjera seg i ein av dei viktigaste debattane i vår tid.»


Tom Hetland, Stavanger Aftenblad

Les mer
Falske nyheter
Falske nyheterLøgn, desinformasjon og propaganda i den digitale offentlighetenBente Kalsnes
289,–