Retningslinjer for personvern

Cappelen Damm respekterer din rett til personvern og behandler dine personopplysninger i tråd med lover og regler i Personopplysningsloven og Datatilsynets personvernprinsipper.

Personvernet skal beskytte mot misbruk av dine personopplysninger og Personopplysningsloven skal bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn.

På denne siden vil du finne informasjon om hvordan vi i Cappelen Damm jobber med sikkerhet og personvern, og hvorfor og hvordan vi behandler informasjonen du gir oss når du bruker våre nettsider.