Personvernerklæring for bruk av digitale læremidler

Denne personvernerklæringen gjelder innsamling og bruk av personopplysninger i forbindelse med bruk av digitale læremidler fra Cappelen Damm.

Behandlingsansvarlig

For deg som er elev eller ansatt i grunnopplæringen er det skoleeier (kommune, fylkeskommune eller privatskole) som er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Cappelen Damm utdanning er i disse tilfellene underlagt egen databehandleravtale med skoleeier, og vi opptrer som databehandler med klare regler for hvordan dine opplysninger behandles.

Behandlingsgrunnlag

Skoleeiers behandlingsgrunnlag vil som regel være knyttet til rettslig forpliktelse gjennom Opplæringsloven. Vårt behandlingsgrunnlag vil være avtale med skoleeier.

Formål

Formålet med behandlingen av personopplysninger er å kunne tilby digitale læremidler til bruk i undervisningen.

For digitale læremidler fra Cappelen Damm utdanning benytter vi følgende personopplysninger fra Utdanningsdirektoratets påloggingstjeneste, Feide:

  • fornavn, etternavn
  • skolenavn
  • rolle (elev, lærer)
  • trinn
  • e-postadresse
  • gruppetilhørighet til Basisgrupper og Undervisningsgrupper (6b, Musikk, 1T, osv.)
  • ønsket målform (bokmål, nynorsk)
  • Feide-ID

Vi benytter fornavn og etternavn på både lærere og elever for å kunne tilby oversikter over grupper/klasser ved tildeling av oppgaver og statistikk. Dette benyttes også i oversikter i for å kunne tildele enkeltlisenser til lærere og elever.

Skolenavn hentes for å avgjøre hvilken skole brukerne er knyttet til.

Rolle benyttes for å skille elever og lærere i løsningen. Lærere har også utvidede rettigheter til å se hva andre elever har svart på oppgaver.

Vi benytter trinnkoden for å tilby innhold tilpasset det trinnet eleven befinner seg på. (En elev på 5. trinn vil se forsiden til 5. trinn ved pålogging.)

For lærere/ansatte som gjør bestillinger vil vi sende ut kvitteringer og bekreftelser via e-post.

Gruppetilhørigheten hentes fra Feide for å kunne tildele oppgaver til skolens registrerte basisgrupper/undervisningsgrupper. Gruppeinformasjonen vedlikeholdes da kun ett sted (Feide).

Ønsket målform benyttes i grunnopplæringen for å tilby et valg mellom nynorsk- og bokmålsversjonen av nettstedet.

Feide-ID benyttes som unik identifikator for å skille individuelle brukere med like navn.

Oppgaveresultater lagres så lærer kan gjennomgå oppgaver på individnivå eller se aggregerte oversikter over progresjon i basisgrupper/undervisningsgrupper. Det logges også om oppgaven er fullført eller påbegynt.

Læreren kan også se hvor mye tid som er brukt på en oppgave (Eks. 4 sek. eller 20 min.)

Tidspunktet for pålogging lagres for å kunne avgjøre om brukeren er aktiv, eller for å feilsøke påloggingsproblemer.

Sletting

Opplysningene blir lagret iht. Databehandleravtalen, men elevdata som er inaktive (ingen pålogging eller bruk) i mer enn 450 dager vil uansett bli slettet fra våre læremidler.

Overføring av opplysninger til utlandet

Vi overfører ikke opplysninger til land som ikke er underlagt EUs personvernforordning.

Profilering

Elevene vil kunne legge igjen svar på oppgaver og enkle tester. Dette benyttes av skolen for å tilpasse undervisningen til de enkeltes forutsetninger. Vi benytter oss ikke av eksterne maskinlæringsalgoritmer, hvor vi ikke har innsyn i hvordan utregningen foregår. Alle utregninger eller poengberegninger er mulig å dokumentere ved innsyn.