Slik får du informasjonen du trenger
Meld deg på nyhetsbrev!

Når du melder deg på nyhetsbrev i dine fag, får du nyttig informasjon om oppdateringer, nye læremidler, inspirerende tips til undervisningen og invitasjoner til faglige arrangementer.

Logg inn på Min side, gå til "Undervisningsfag" og velg fag og trinn/nivå, hvis du er ansatt i Grunnskole, Videregående skole, eller voksenopplæringen norsk som andrespråk.

Nyhetsbrev om faglitteratur fra Cappelen Damm Akademisk registrerer du her.

Du vedlikeholder enkelt dine samtykker på "Min side".

Kvinne som jubler ved pc'en


Nyhetsbrev fra Cappelen Damm Litteratur

Ønsker du nyhetsbrev fra andre avdelinger i Cappelen Damm, for eksempel om skjønnlitteratur eller barnebøker? Registrer deg som mottaker av nyhetsbrev på www.cappelendamm.no.