Barnehage

Fra sans til samling

Aktiviteter for de minsteAnne Sofie Heen og Marianne Wiik

Fra sans til samling – Aktiviteter for de minste er en idébank med 30 morsomme aktiviteter som stimulerer sansene. Aktivitetene passer særlig godt for de yngste barna i barnehagen, men også de eldste vil la seg begeistre. Materialene som brukes fins i barnehagene allerede.


Boka er praktisk i bruk og kan slås opp som en bordkalender. Sidene som vender mot barna inneholder vakre og fargerike foto av prosessen, mens sidene som vender mot den voksne har trinn-for-trinn-forklaringer. Å stimulere barnets sanser er helt sentralt innen småbarnspedagogikken. Barnet erfarer verden gjennom sansene, og disse erfaringene lagres og utvider barnets forståelse. Nye erfaringer gir kunnskap både rent kognitivt og kroppslig. Aktivitetene i Fra sans til samling stimulerer flere sanser på en gang. De er lagt opp slik at de kan danne en sosial arena for felles opplevelser hvor begeistring og utforskertrang er drivkraften, men hvor det også er rom for samtale og refleksjon.

Les mer
Fra sans til samling
Fra sans til samlingAktiviteter for de minsteAnne Sofie Heen og Marianne Wiik
419,–

Toktok Språkglede

Bente Aune og Ranveig Kopreitan

Toktok Språkglede er et engasjerende og helhetlig verktøy for språkstimulering beregnet på alle barn i barnehagen. Det kan også brukes i norsk som andrespråk på 1. til 4. trinn og for barn/elever som av forskjellige årsaker er forsinket i språkutviklingen sin. Materiellet vektlegger systematisk språkutvikling gjennom lek og samtale. Boksen innholder 11 spill (lotto og memory), Boka om Hannah, plansjer i A3-format, foreldrehefter på 18 språk og veiledningshefte.


SPILL (memory og lotto)


Hvert spill representerer ett tema. Temaene er farger, frukt og grønnsaker, klær, leker, mat, natur og dyr, bad, kjøkken, kjøretøy, stue, utstyr og redskap. Alle bildekort og spillplater er illustrert med relevante fotografier av gjenstander det er viktig for barna å kjenne til i hverdagen. Fargekoding på esker og brikker gjør det morsomt og lærerikt å rydde opp etter bruk. Eskene har en slisse øverst hvor for eksempel gjenglemte bildekort kan stikkes inn. Et alternativ er at barna trekker et kort og sier ordet før kortet legges tilbake igjen.


PLANSJER (A3)


Hvert tema har egen plansje som gir oversikt over alle ordene i temaet. Her kan barna trene på over- og underbegrep. En av plansjene er en vrimleplansje som inneholder alle bildekortene. Her kan barna more seg med å finne et spesielt bildekort. Når plansjen vises i vinduet, kan foreldre og barn se hvilke temaer og begreper barnehagen jobber med.

BOKA OM HANNAH


Her møter vi Hannah på vei inn i barnehagen om morgenen og følger henne gjennom ulike aktiviteter i løpet av dagen. Boka kan være et godt utgangspunkt for innlæring av korte setninger eller til bruk i samtaler om dagsrytme, følelser eller opplevelser barnet vil formidle. Boka egner seg til bruk under foreldresamtaler.


FORELDREHEFTE


Heftet inneholder en tematisk oversikt over alle bildekortene og er dermed også en bildeordbok. Det gir gode forutsetninger for å utvikle både norsk og morsmål. Heftet er overatt til 17 språk i tillegg til norsk og kan bestilles separat dersom barnehagen eller foreldrene trenger flere. Foreldreheftet er også et godt verktøy til bruk i foreldresamtaler.

VEILEDNINGSHEFTE


Her finner du en faglig innledning og en metodisk del.

Sonja Kibsgaard og Olaf Husby har skrevet den faglige begrunnelsen. Kibsgaard er cand.polit. med mange års erfaring fra barnehage. Hun er nå førstelektor i pedagogikk ved Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning, hvor hun underviser i «Internasjonal forståelse og flerkulturelt arbeid».

Husby er cand. philol. og førsteamanuensis i språkvitenskap ved NTNU med norsk som andrespråk som spesialfelt.

Begge har skrevet flere fagbøker innen norsk som andrespråk.


FORFATTERNE

Bente Aune og Ranveig Kopreitan, begge spesialpedagoger med mange års erfaring fra barnehagen, jobber til daglig i Thyra barnehage i Trondheim som henholdsvis fagleder og pedagogisk leder/spesialpedagog.


Toktok Språkglede er gitt ut med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Les mer
Toktok Språkglede
Toktok SpråkgledeBente Aune og Ranveig Kopreitan
3 788,– ekskl. mva
4 735,– inkl. mva

Faglitteratur

Vis alle
Lekbasert læring

Lekbasert læring

Størksen, ten Braak, Breive, Lenes, Lunde, Carlsen, Erfjord, Hundeland og Rege

369,–
Leseglede i barnehagen

Leseglede i barnehagen

Line Hansen Hjellup og Sissel Hadland

289,–
Liten begynner i barnehagen
299,–
Samiske stemmer i barnehagen

Samiske stemmer i barnehagen

Bente Fønnebø, Anne Lise Johnsen-Swart og Unni Jernberg (red.)

559,–
Konflikter – bare til besvær?
479,–
Foreldresamarbeid i barnehagen

Foreldresamarbeid i barnehagen

Ingeborg Tveter Thoresen

389,–