Skrive for oss?


Vi er stadig på jakt etter nye bokideer. Noen prosjekter er allerede godt i gang når forlaget kommer inn i bildet. I andre tilfeller er det forlaget som tar kontakt med potensielle forfattere for å initiere en bokutgivelse på et område hvor vi ser det er et behov.

Faglitteratur

Dersom du har en idé til en fag- eller lærebok, lønner det seg å ta kontakt med forlaget så fort som mulig. Forlagsredaktøren har kunnskaper og erfaringer om hva et manus må inneholde for å nå fram til målgruppe og marked, og som det kan være nyttig å flette inn i manus før det har funnet sin endelige form. Forlaget har utarbeidet en egen forfatterveiledning med tips og skriveråd.

Cappelen Damm Akademisk inviterer hvert år nye og etablerte forfattere til å søke vårt læremiddelstipend. Stipendet lyses ut på våre nettsider, i sosiale medier og i nyhetsbrev. Spør oss gjerne dersom du ønsker mer informasjon om stipendene!

Dersom du har et bokprosjekt du ønsker å diskutere med oss, er du velkommen til å ta direkte kontakt med redaktøren for det aktuelle fagområdet. Manus til Cappelen Damm Akademisk sendes inn på e-post.

Åpen tilgang

Cappelen Damm Akademisk tilbyr åpen publisering av vitenskapelige bøker og tidsskrifter, fritt og gratis tilgjengelig for alle lesere, på plattformen Nordic Open Access Scholarly Publishing. Dersom du ønsker å skrive en artikkel for et av tidsskriftene, finner du informasjon om innsending på tidsskriftets nettside. Dersom du ønsker å starte et nytt tidsskrift, åpne et abonnementsbasert tidsskrift eller har en monografi, antologi eller skriftserie som vurderes utgitt med åpen tilgang, ta kontakt med redaksjonen.

Cappelen Damm Akademisk er godkjent på nivå 1 som utgiver av forskningslitteratur, og godkjenningen omfatter også bøker med åpen tilgang. Les mer om publisering med åpen tilgang her.