Formidling av kunnskap. Vårt ansvar siden 1829.
Faglitteratur og læremidler fra Cappelen Damm Utdanning

Aktuelt

Det blåøyde riket

Eva Joly og Nina Witoszek om korrupsjon, inhabilitet og politiske skandaler

Den siste tidens politiske skandaler har gjort Jolys og Witoszeks bok om "norske tillitspatologier" høyaktuell.

Sverre Steen-prisen 2023

Tore Linné Eriksen tildelt Norges mest prestisjetunge historikerpris

Eriksen fikk prisen for sin samlede og svært omfattende formidling gjennom et halvt århundre.

Prøv Disko gratis fram til 1. oktober

Disko; en strømmetjeneste for vgs (LK20)

Disko gir en helt ny opplevelse! Fagstoffet er levende, visuelt og engasjerende presentert i en god og oversiktlig struktur.

På jakt etter nye læremidler? 

Spørsmål om vurdering?

Vurderingseksemplarer og prøvetilganger

Er du lærer eller foreleser? Her finner du mer informasjon om fysiske og digitale vurderingseksemplar, og hvordan du bestiller prøvetilganger til digitale ressurser og læremidler. 

Forfattere og redaktører forteller

Se foredragene på Cappelen Damm TV

Få med deg tankene bak lærebøker og digitale tjenester til LK20. Her er det også gode tips til hvordan de er tenkt brukt  i undervisningen.

Digitalt vurderingseksemplar

Se lærebøkene til LK20 når du vil!

Er du lærer i grunnskolen eller videregående? Da kan du se alle lærebøkene til LK20 som digitale eksemplarer. Logg inn på Min side og gå til vurderingseksemplar.

Redaktøren foreller

KRLE 8-10 engasjerer elevene med filosofi

Når elevene åpner nyheten KRLE 8–10 fra Cappelen Damm, får de utforske etiske og eksistensielle dilemmaer fra vår felles hverdag: Hvordan kan vi lære å være uenige i en flerkulturell virkelighet?

Redaksjonssjefen forteller

Disko: Skreddersydd for fellesskapet

Et av de viktigste målene med den nye strømmetjenesten Disko for videregående skole, er å gjøre klasserommet til et enda bedre sted å lære.

Marte Ericsson Ryste

Å lære bort programmering i matematikkfaget

Siden høsten 2020 har programmering vært en del av matematikkfaget i skolen. Det har gitt behov for ny kompetanse både hos lærere og lærerstudenter.