Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder innsamling og bruk av personopplysninger i forbindelse med kjøp og andre henvendelser på Cappelen Damms nettsider. Her finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hva de brukes til og hvilke rettigheter du har.

Cappelen Damm AS, organisasjonsnummer 948 061 937 (heretter "vi") er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Se eget punkt for kontaktinformasjon.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Kort fortalt:

Vi samler inn og behandler informasjonen du oppgir, kjøps- og ordrehistorikk, samt din respons på kommunikasjon fra oss.

Fortell meg mer:

Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon og ikke-personlig identifiserbar informasjon. Vi behandler ikke sensitive personopplysninger om deg i våre systemer.

Vi samler inn og behandler følgende opplysninger om deg som kunde:

 • Navn, adresse, e-post, telefonnummer og fødselsdato.
  For å kontrollere at opplysningene er riktige, kan disse sjekkes mot eksterne registre, som for eksempel adresseregistre.
 • Din respons på spørreundersøkelser, e-post og innlogget aktivitet.
 • Historikk på kjøp og bruk av produkter/tjenester og abonnement.
 • Rolle (som ansatt i skole) og/eller interesseområder/fagområder, hvis du har valgt å registrere dette. 
  Vi kan kontakte deg via e-post og vanlig post ut fra de samtykker du selv avgir.

Våre nettsider benytter informasjonskapsler/cookies. Disse lagres lokalt i nettleseren på din enhet, og brukes for å huske innstillinger og tilpasninger du har gjort, til å målrette annonser, samt for å måle og analysere brukeratferd. Vi benytter Google Analytics til webanalyse. Ingen av opplysningene som samles inn her, brukes til å identifisere enkeltpersoner. Her kan du lese mer om vår bruk av cookies og hvordan du selv kan endre innstillingene.

Hva bruker vi dine personopplysninger til?

Kort fortalt:

Vi benytter informasjonen om deg til å fullføre bestillinger du gjør, gi deg tilgang til lisensierte digitale produkter som krever innlogging, sikre at speditør har nok informasjon for effektiv og riktig levering, og for å kunne besvare eventuelle spørsmål du måtte ha hos kundeservice.

Dersom du har samtykket til det, benytter vi den også til å sende deg nyheter, invitasjoner og tilbud. Vi innhenter ikke alltid samtykke i eksisterende kundeforhold.

Fortell meg mer:

Vi benytter informasjonen vi har om deg til følgende:

 • For å administrere ditt kundeforhold og/eller brukerforhold og/eller abonnement
 • For å kunne besvare dine henvendelser til kundeservice
 • For å gi deg tilbud og kommunikasjon i tråd med de samtykker du har gitt
 • Analysere kjøpshistorikk

Din kjøpshistorikk oppbevares i fem år. Deretter slettes dine detaljer.

  Rett til å trekke samtykke tilbake:

  Du kan til enhver tid trekke samtykke tilbake. Dette kan du gjøre ved å benytte deg av avmeldingslenken i tilsendte nyhetsbrevs e-poster eller ta kontakt med [email protected].

  Hvem behandler dine personopplysninger (databehandlere)?

  Kort fortalt:

  Vi beholder all informasjon internt og gir det ikke videre til tredjepart, med mindre de jobber på oppdrag for Cappelen Damm AS, i henhold til det som er beskrevet under Hva bruker vi dine personopplysninger til.

  Fortell meg mer:

  Kundeservice utføres i Cappelen Damm AS. Regnskap utføres i Cappelen Damm AS.

  Flere selskaper behandler dine kundeopplysninger. Slike selskaper er databehandlere og skal etter avtale med oss behandle personopplysningene dine i henhold til de databehandleravtaler som er inngått. Vi pålegger databehandleren å sørge for en forsvarlig informasjonssikkerhet og sletting av personopplysninger.

  Følgende selskap i Cappelen Damm Holding AS er sentrale når dine opplysninger behandles:

  • Sentraldistribusjon AS for pakking og fakturering av varer

  Følgende selskap utenfor Cappelen Damm AS er sentrale når dine opplysninger behandles:

  • Gothia Inkasso for behandling av inkassokrav
  • DataFactory for adressevask og opplysninger fra Folkeregisteret
  • Nets for korttransaksjoner
  • Microsoft Dynamics for e-postutsending
  • Posten / Bring for utsendelse av varer
  • Microsoft Dynamics for behandling av kundehenvendelser via e-post 
  • SurveyXact
  • Iteras

  Hvem har tilgang til dine personopplysninger?

  Kort fortalt:

  Kun ansatte i Cappelen Damm AS har behov for å behandle din informasjon har tilgang til det. Dine data håndteres etter dagens strenge sikkerhetskrav.

  Fortell meg mer:

  Vi har rutiner for internkontroll for å sikre korrekt håndtering og sikring av personopplysninger. Personopplysningene blir behandlet i flere IT-systemer som alle har strenge krav til informasjonssikkerhet. All tilgang til systemene er tilgangsstyrt, og kun ansatte hos oss, som skal jobbe med opplysningene, vil ha tilgang til dem.

  Deling av personopplysninger

  Kort fortalt:

  Dine personopplysninger holdes internt, med de unntakene vi har beskrevet i punktene ovenfor.

  Fortell meg mer:

  Vi vil ikke dele eller utlevere personopplysninger på andre måter enn beskrevet i vår personvernerklæring, med mindre vi er rettslig forpliktet til dette eller får ditt samtykke.

  Samarbeidspartnere vil kun få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for oss. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler som begrenser deres anledning til å bruke opplysningene.  Mer informasjon under eget punkt Hvem behandler dine personopplysninger.
  Ved mistanke om lovbrudd eller svindel vil informasjon kunne utleveres til offentlige myndigheter etter begjæring. 

  Innsyn i personopplysninger

  Kort fortalt:

  Du kan se hvilken informasjon vi har om deg på Min Side. Der kan du endre personopplysninger og samtykker.

  Fortell meg mer:

  På Min side kan du enkelt vedlikeholde dine nyhetsbrev og samtykker. Der har du innsyn i dine personopplysninger og kan endre disse, og du kan se din kjøpshistorikk.

  Kundeservice skal kontaktes dersom du behøver å endre opplysninger som du ikke selv kan endre på Min side.

  Du har rett til å motta de personopplysningene vi har om deg og overføre dem til deg selv eller en annen behandlingsansvarlig. Denne retten omfatter kun data du selv har gitt oss. For å gjøre det enkelt for deg kan du på Min side hente ned dine personopplysninger i et strukturert og maskinleselig format egnet for dataportabilitet.

  Dersom du har spørsmål til vår behandling av personopplysninger eller mener at vi ikke oppfyller våre forpliktelser overfor deg med hensyn til hvordan vi behandler personopplysningene dine, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med vår personombud.
  Se eget punkt for kontaktinformasjon.

  Du har også rett til å klage til Datatilsynet:

  Datatilsynet
  Postboks 8177
  0034 Oslo
  E-post: [email protected]
  Telefon: 22 39 69 00

  Sletting av personopplysninger

  Kort fortalt:

  Vi sletter all informasjon om deg etter at ditt kundeforhold har vært passivt i fem år. Du kan selvsagt be om at vi sletter informasjon om deg før dette. 
  Hvis du kun har vært registrert som bruker (ingen kjøpshistorikk) sletter vi all informasjon om deg etter at du har vært passiv i 450 dager.

  Fortell meg mer:

  Vi lagrer kundedataene for å oppfylle formålet med behandlingen, for å yte god service og så lenge kunde- /brukerforholdet ditt er aktivt. Ønsker du at data om deg slettes,tar du kontakt med vårt Personvernombud.

  Ditt kunde- /brukerforhold regnes som passivt etter siste bestilling eller siste innlogging. Når ditt kunde- /brukerforhold har vært passivt i henholdsvis fem år/450 dager, slettes dine kunde- /brukeropplysninger.

  Sikkerhet

  Kort fortalt:

  Når du er logget inn, er alle data kryptert, og dataene lagres i sikre lokaler. Bankkortinformasjon lagres ikke hos oss, men sendes kryptert til kredittkortselskapet. Der vi bruker underleverandører, sikrer vi at de følger samme strenge krav som Cappelen Damm AS.

  Fortell meg mer:

  For at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, investeres det mye i å oppdatere, vedlikeholde og sikre systemene våre mot inntrengere. Vi bruker SSL-sertifikater, brannmurer, antivirusprogrammer og andre tekniske tiltak i henhold til bransjestandarder for å redusere risikoen for uautorisert tilgang til personlige data. Når du blir bedt om å oppgi personopplysninger på nettsiden, skjer det alltid via en sikker, kryptert forbindelse (SSL).

  Kun ansatte hos Cappelen Damm AS og våre underleverandører som trenger tilgang til personopplysningene dine for en bestemt oppgave, vil ha tilgang til personopplysningene. Dersom det brukes underleverandører for lagring og behandling av personopplysninger, inngås databehandleravtaler som sikrer at disse har samme forpliktelser som Cappelen Damm AS.

  Kontaktinformasjon

  Vi har et eget personvernombud for å sikre en trygg og god behandling av personopplysninger. Har du spørsmål til hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte personvernombudet på e-postadressen [email protected]. Merk henvendelsen med Personopplysninger.

  Du kan også ringe på telefon 21 61 65 00.

  Har du spørsmål knyttet til endring av personlige opplysninger, kan du kontakte vår kundeservice på telefon 21 49 70 00. Se gjerne vår Brukerstøtte og kundeservice-side på cdu.no for flere detaljer.

  Endringer

  Kort fortalt:

  Vi kan endre innholdet i samtykkevilkår og personvernerklæring. Om endringene krever nytt samtykke fra deg, blir du spurt om dette når du logger inn.

  Fortell meg mer:

  Cappelen Damm AS forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene såfremt endringene er i tråd med den til enhver tid gjeldende lovgivning. Ved større endringer vil vi informere om dette på nettsiden, eller du informeres neste gang du logger deg inn. Enkelte endringer kan kreve et nytt samtykke av deg. 

  Se informasjonskapsler (cookies).

  Sist oppdatert 13. september 2023