Helse- og sosialfag

Nyheter

Vis alle

Aktuelt

playNy og oppdatert utgave!

Sykepleieboken 1

Boken gir er en bred innføring i grunnleggende sykepleie, primært skrevet for bachelorstudenter.

Prosedyre- og kunnskapsbase for helsetjenesten

VAR Healthcare

I databasen finner du nærmere 400 oppdaterte prosedyrer og nyttige funksjoner for bruk i praksis.

Sykepleie ved hjertesykdom

Dag-Gunnar Stubberud og Karen By (red.)

Sykepleie ved hjertesykdom presenterer oppdatert kunnskap som dekker sykepleierens funksjons- og ansvarsområde i teamet rundt hjertesyke pasienter i alle aldre. Boken beskriver de vanligste sykdomstilstandene med konsekvenser og komplikasjoner, og gjennomgår sykepleierens bidrag i helsehjelpen pasienten tilbys ved både akutt og kronisk hjertesykdom. Gjennom hele boken er det lagt vekt på sykepleierens kompetanse i å overvåke og kartlegge pasientens tilstand, gjøre kliniske vurderinger og utføre intervensjoner for å imøtekomme pasientens behov og ivareta helse.


Hjertesykdom er et felt hvor nye behandlingsmetoder og ny teknologi blir utviklet relativt ofte. Dette utfordrer kravene til kompetanse i alle deler av helsetjenesten, ikke minst i sykepleietjenesten. I denne andre reviderte utgaven er fagstoffet oppdatert i tråd med ny forskning og kunnskap. Målet er å bidra til faglig forsvarlig helsehjelp og optimal pasientsikkerhet. Den reviderte utgaven er utvidet med et kapittel om kateterbasert hjerteklaffoperasjon, et kapittel om hjertetransplantasjon og et kapittel om palliativ behandling av hjertesykdom.


Boken er primært skrevet for sykepleiere som tar videre- eller masterutdanning i klinisk sykepleie. Den er også egnet som oppslagsverk for bachelorstudenter, og er nyttig for sykepleiere som har behov for å oppdatere kunnskap om helsehjelp til personer med hjertesykdom.

... Les mer
Sykepleie ved hjertesykdom
Sykepleie ved hjertesykdomDag-Gunnar Stubberud og Karen By (red.)
849,–

Sykepleieboken 1

Sykepleiens fundamentAnn Kristin Bjørnnes, Edith Roth Gjevjon, Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.)

En bok i grunnleggende sykepleie, primært skrevet for bachelorstudenter.

Sykepleieboken 1 – Sykepleiens fundament gir en bred innføring i grunnleggende sykepleie, det vil si i sykepleiens teoretiske grunnlag og i grunnleggende kunnskaper og ferdigheter som det er forventet at studentene skal tilegne seg gjennom sykepleierutdanningen. Boken består av tre hoveddeler som sammen synliggjør sykepleierens arbeidsoppgaver, kompetanse og særegne bidrag i det helsefaglige teamet:


1. Sykepleiens grunnlag. Kapitlene i del 1 gir innsikt i sykepleiens grunnleggende kjennetegn, verdier, tenkning, kjernekompetanser og arbeidsprosesser, det vil si i hva sykepleie handler om. Vi ser blant annet på hvordan sykepleieren møter pasienter og pårørende i ulike situasjoner.


2. Pasientens grunnleggende behov. Kapitlene i del 2 legger vekt på å presentere observasjoner, vurderinger, tiltak og arbeidsmetoder som sykepleieren benytter for å ivareta pasienters ulike grunnleggende behov i forskjellige situasjoner.


3. Kliniske situasjoner. Del 3 synliggjør at pasienter kan ha sammensatte og komplekse behov som krever at sykepleieren er i stand til å integrere kunnskaper fra ulike områder av sykepleiefaget. Vi gjennomgår hygiene og smittevern, kliniske undersøkelser, sykepleie til døende pasienter og sykepleie til pasienter med komorbiditet.


Med utgangspunkt i forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning har denne sjette utgaven gjennomgått en omfattende revidering og omstrukturering. Innholdet bygger på kunnskapsbasert praksis, og boken har fått flere nye kapitler, ny kapittelinndeling og ny tittel. På aktuelle steder er det henvist til relevante sykepleieprosedyrer i det digitale prosedyreverket VAR Healthcare.

... Les mer
Sykepleieboken 1
Sykepleieboken 1Sykepleiens fundamentAnn Kristin Bjørnnes, Edith Roth Gjevjon, Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.)
1 599,–

Øvelser i klinisk sykepleie (digital læringsressurs)

med case fra praksisLene Baagøe Laukvik

Øv til eksamen og forbered deg til sykepleiepraksis

... Les mer
Øvelser i klinisk sykepleie (digital læringsressurs)
Øvelser i klinisk sykepleie (digital læringsressurs)med case fra praksisLene Baagøe Laukvik
95,– ekskl. mva
119,– inkl. mva

SYK (digital læringsressurs)

Mona Elisabeth Meyer og Vegard Bruun Wyller

Øv til eksamen i naturvitenskapelige og medisinske emner!

... Les mer
SYK (digital læringsressurs)
SYK (digital læringsressurs)Mona Elisabeth Meyer og Vegard Bruun Wyller
95,– ekskl. mva
119,– inkl. mva

FRISK (digital læringsressurs)

Mona Elisabeth Meyer og Vegard Bruun Wyller

Øv til eksamen i naturvitenskapelige og medisinske emner!

... Les mer
FRISK (digital læringsressurs)
FRISK (digital læringsressurs)Mona Elisabeth Meyer og Vegard Bruun Wyller
95,– ekskl. mva
119,– inkl. mva

Alle produkter fra kategori Helse- og sosialfag

Område og fag

Type

Språk/Målform