Kari Glavin og Lisbeth Gravdal Kvarme, 2024, Innbundet, Bokmål

Omtale

Helsesykepleie er en grunnbok for helsesykepleiere og helsesykepleierutdanningen. Boken bygger på forskningsbasert kunnskap og dekker grunnleggende kompetanse som du trenger for å jobbe som helsesykepleier.

Boken består av ti kapitler og omhandler blant annet:

  • Helsesykepleiers kjerneverdier og faglige grunnlag
  • Lovverk og rammebetingelser
  • Intervensjoner i helsesykepleietjenesten ved hjelp av Public Health Intervention Wheel
  • Tverrfaglig samarbeid
  • Helsestasjonstjenesten, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom

Bokens målgruppe er primært helsesykepleiestudenter, men er også nyttig for helsesykepleiere og sykepleiere som jobber i helsesykepleiertjenesten.