Avansert klinisk allmennsykepleie i kommunale helse- og omsorgstjenester

Klinisk sykepleie for masterstudier

Rita Jakobsen, Ådel Bergland, Adelheid Hummelvold Hillestad og Kari Lislerud Smebye (red.), 2022, Innbundet, Bokmål

Omtale

Avansert klinisk allmennsykepleie i kommunale helse- og omsorgstjenester tar utgangspunkt i læringsutbytter fra forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie. Boken bygger på de fire kompetanseområdene i forskriften:

– klinisk vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse

– helsekompetanse, pasientopplæring og veiledning

– faglig ledelse og koordinering

– kunnskapsbasert fagutvikling, tjenesteforbedring og innovasjon

Sentralt i boken er vurdering av pasientens helsestatus og sykepleierens handlingskompetanse ved kroniske og komplekse helseutfordringer. E-helse, psykisk helsearbeid, palliativ omsorg og pasientens helsekompetanse er blant temaene som blir behandlet. Det er lagt vekt på pasientforløp og pasientsikkerhet, pleiekultur, faglig ledelse og tjenesteforbedring. Boken bruker narrativer og refleksjonsoppgaver for å synliggjøre en personsentrert og praksisnær tilnærming.

Avansert klinisk allmennsykepleie i kommunale helse- og omsorgstjenester er skrevet for studenter som tar masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie. Boken er relevant også for sykepleiere og ledere i kommunale helse- og omsorgstjenester.