Grunnskole

Lesetrening og leselyst 1.-4. trinn

Nytt leseunivers fra Cappelen Damm

Leseunivers fra Cappelen Damm er et univers med bøker som legger til rette for lesetrening og leselyst. Alle bøkene er nivådelte med systematisk progresjon.

Inspirasjonskveld i Holmestrand 5. juni

Cappelen Damm og Creaza inviterer til en faglig og hyggelig inspirasjonskveld for deg som er lærer i grunnskolen. Stikkord for kvelden er variasjon, engasjement og spennende nyheter. Arrangementet er gratis.

Kontakt oss

Læreverk og Skolen fra Cappelen Damm

Vi har gjort det enkelt å variere mellom bøkene våre og Skolen. Bestiller dere begge deler, får dere gode rabatter hos oss. 

Les mer og ta kontakt med oss for et godt tilbud. 

På jakt etter lærebøker? Se alle læremidlene til LK20 for hvert trinn

Alt til småskoletrinnet LK20

Læremidler 1–4

Norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag, naturfag, krle, kunst og håndverk, musikk, kroppsøving

Alt til mellomtrinnet LK20

Læremidler 5–7

Norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag, naturfag, krle, kunst og håndverk, musikk, kroppsøving, mat og helse og programmering

Alt til ungdomstrinnet LK20

Læremidler 8–10

Norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag, naturfag, krle, kunst og håndverk, musikk, kroppsøving, mat og helse og programmering, tysk, spansk og fransk

Skolen fra Cappelen Damm

Én tjeneste. Alle fag. Alle trinn.

Skolen fra Cappelen Damm

I Skolen har du alt du trenger for å planlegge, tilrettelegge og gjennomføre undervisningen i fagene. Engasjerende lærestoff og aktiviteter som gir gode læringsopplevelser er bare noe av innholdet. Skolen oppdateres hele tiden med nytt og aktuelt materiell.

Les mer her!

Over 500 bøker i ulike formater og sjangrer

Spre leseglede med biblioteket i Skolen

Det er mange veier til leseglede, men gode leseopplevelser hjelper. Det digitale bibliotek i Skolen har over 500 titler og utvides stadig. Her er det bøker for alle alderstrinn, i ulike sjangrer og på flere språk. Eleven kan lese selv, sammen med foresatte og venner, eller bli lest for. 

Gå til Biblioteket i Skolen her!

Matematikk 1-4 i Skolen fra Cappelen Damm

Utforsking, motivasjon og lærelyst

Nyhet! Til skolestart får matematikk på 1.-4. trinn helt nytt innhold. Flere utforskende elevaktiviteter, forklaringsfilmer, hundrevis av arbeidsark du kan printe ut og opplegg for felles diskusjon og samtale og nye motiverende øverom med helt nye karakterer. 

Følg med i Skolen fra Cappelen Damm 

Skal du vurdere nye læremidler? 

Har du spørsmål om vurdering?

Vurderingseksemplarer og prøvetilganger

Er du lærer eller foreleser? Her finner du mer informasjon om fysiske og digitale vurderingseksemplar, og hvordan du bestiller prøvetilganger til digitale ressurser og læremidler.

Cappelen Damm TV

Forfattere og redaktører om læremidlene

Få med deg tankene bak lærebøker og digitale tjenester til LK20. Her er det også gode tips til hvordan de er tenkt brukt  i undervisningen.

Se dine digitale vurderingseksemplarer

Se lærebøkene til LK20 når du vil!

Er du lærer i grunnskolen? Da kan du se alle lærebøkene til LK20 akkurat når du vil som PDF her: Gå til Min side øverst til høyre på denne siden.  

Nicholas Austad og forlagssjef Fride Bergem

I øyehøyde med elevene

– Det viktigste vi gjør, er å skape lærelyst, og da er både bok og skjerm like viktig for oss. Vår oppgave er å utnytte de helt unike styrkene til hver av disse to flatene. Les hele saken på Fagsnakk

Lærebokforfatterne Hafnor Dahl og Nohr

Hjelper de yngste med å utforske matematikken

– Det å bruke mer tid på utforsking og la elevene samarbeide om å finne mulige løsninger, er noe av nøkkelen til å oppnå en dypere og mer allsidig tallforståelse. Les hele saken på Fagsnakk.

Intervju med redaktøren

KRLE 8-10 engasjerer elevene med filosofi

Nå møter elevene faget gjennom et nytt og utforskende blikk, der det som knytter oss sammen får mer plass enn de klassiske konfliktlinjene. Les hele saken på Fagsnakk

Noen nyheter 2023!

Spansk 8 fra Cappelen Damm Grunnbok

Manuel Bernardo Abrodos og Silje Andrea Hauglund

Spansk 8 Grunnbok består av følgende kapitler: ¡Saludos!, Hablo español, Familia y amigos, Mi semana, Mi tiempo libre og Todo un año.


Grunnboka har en tydelig struktur som det er enkelt for elevene å finne fram i, og grammatikken er fordelt i de ulike kapitlene. På slutten av hvert kapittel er det Repaso: aktiv repetisjon av kapittelet – 10 preguntas (quiz) og 5 palabras. Gjennomgangsfigurene Catrina og Don Quijote tilfører energi, farger og sjel.


Illustrasjonene er tegnet spesielt for verket av Knut Johannes Håland.

Les mer
Spansk 8 fra Cappelen Damm Grunnbok
Spansk 8 fra Cappelen Damm GrunnbokManuel Bernardo Abrodos og Silje Andrea Hauglund
639,–

Samfunnsfag 5 fra Cappelen Damm Elevbok

Frøya Elisabeth Astrup og Tina Tofte

Samfunnsfag 5 fra Cappelen Damm Elevbok er en engangsbok som kombinerer varierte fagtekster og engasjerende oppgaver.


Her blir elevene oppfordret til å utforske, undersøke og se sammenhenger. Elevboka har et rikt utvalg oppgaver der elevene får ta i bruk alle de grunnleggende ferdighetene og undervisningsopplegg som gir elevene mulighet til å være aktive i egen læringsprosess om liv og samfunn – i fortid, nåtid og framtid.


Samfunnsfag 5 Elevbok består av kapitlene Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenkning, Demokratiforståelse og deltakelse, Bærekraftige samfunn og Identitetsforståelse og fellesskap. Hvert kapittel tar utgangspunkt i ett av de fem kjerneelementene i samfunnsfag i LK20.

Les mer
Samfunnsfag 5 fra Cappelen Damm Elevbok
Samfunnsfag 5 fra Cappelen Damm ElevbokFrøya Elisabeth Astrup og Tina Tofte
229,–

KRLE 9 fra Cappelen Damm Grunnbok

Julie Strøm, Solbjørg Øvretveit og Ingvild Tonette Hegén Abdissa

Grunnboka består av temabaserte kapitler og oppslag som gir elevene en kortfattet presentasjon av hovedtrekkene i de største religionene og ulike livssyn. Elevene utfordres til å utforske eksistensielle og etiske dilemma, samtidig som de får innblikk i religionenes betydning i samfunnet. Hvordan leve sammen selv om man er grunnleggende uenige? Hvordan tåle ulike meninger? Hva innebærer respekt?


Hovedkapitlene i KRLE 9 Grunnbok er Mangfold og miljø, Høytider og tradisjoner og Å leve sammen.

Les mer
KRLE 9 fra Cappelen Damm Grunnbok
KRLE 9 fra Cappelen Damm GrunnbokJulie Strøm, Solbjørg Øvretveit og Ingvild Tonette Hegén Abdissa
309,–

Fagbøker