Grunnskole

Lesetrening og leselyst 1.-4. trinn

Nytt leseunivers fra Cappelen Damm

Leseunivers fra Cappelen Damm er et univers med bøker som legger til rette for lesetrening og leselyst. Alle bøkene er nivådelte med systematisk progresjon. Vi har satt opp ulike bokpakker som er skreddersydd for bruken i klasserommet.

1+1=3

Læremidler som utfyller hverandre

Heldigvis lærer ikke norske elever at 1+1=3. Men noen ganger stemmer det faktisk. Vi i Cappelen Damm Utdanning har erfart at fysiske lærebøker + digitale læremidler= økt mestring, større læringsutbytte og mer leselyst. Altså kan 1+1 bli 3!

Meld deg på!

Webinarer om Skolen til skolestart

I Cappelen Damms portefølje til LK20 finner du lærebøker og tjenester som utfyller hverandre – uansett om du velger digitale eller fysiske læremidler. Til skolestart tilbyr vi flere webinarer slik at du kan komme godt i gang med å bruke Skolen i din undervisning. 

Utvalgte nyheter 2024!

Spansk 9 fra Cappelen Damm Grunnbok

Manuel Bernardo Abrodos og Mari Korsan Kjemphol

Spansk 9 Grunnbok består av følgende kapitler: La vuelta al cole, Mi casa, Mis rutinas, De compras, ¡Buen provecho! og Viajamos.


Grunnboka legger vekt på praktisk bruk av språket allerede fra første side. Stoffet presenteres på en oversiktlig og intuitiv måte og følger en tydelig progresjon. Kulturelle referanser flettes inn gjennom illustrasjoner, foto og refleksjonsoppgaver. Gjennomgangsfigurene Catrina og Don Quijote tilfører energi, farger og sjel. Illustrasjoner og foto kan brukes aktivt i undervisningen.
Grunnboka har en tydelig struktur som det er enkelt for elevene å finne fram i, og grammatikken er fordelt i de ulike kapitlene. Det er også en Minigramática bakerst i boka, der all grammatikken finnes samlet.
Illustrasjonene er tegnet spesielt for verket av Knut Johannes Håland.

Les mer
Spansk 9 fra Cappelen Damm Grunnbok
Spansk 9 fra Cappelen Damm GrunnbokManuel Bernardo Abrodos og Mari Korsan Kjemphol
639,–

KRLE 10 fra Cappelen Damm Grunnbok

Marius Timmann Mjaaland, Solbjørg Øvretveit og Ingvild Sælid Gilhus

Grunnboka består av temabaserte kapitler og oppslag som gir elevene en kortfattet presentasjon av hovedtrekkene i de største religionene og ulike livssyn. Elevene utfordres til å utforske eksistensielle og etiske dilemma, samtidig som de får innblikk i religionenes betydning i samfunnet. Hvordan leve sammen selv om man er grunnleggende uenige? Hvordan tåle ulike meninger? Hva innebærer respekt?


Hovedkapitlene i KRLE 10 er Kritisk tenkning, Nyreligiøsitet og livssyn, og Liv og død.

Les mer
KRLE 10 fra Cappelen Damm Grunnbok
KRLE 10 fra Cappelen Damm GrunnbokMarius Timmann Mjaaland, Solbjørg Øvretveit og Ingvild Sælid Gilhus
309,–

Matematikk 8-10 fra Cappelen Damm Håndbok for elever

Regelbok med eksamenstreningJan-Erik Pedersen og Espen Hjardar

Matematikk 8-10 Håndbok for elever


Dette er boka som oppsummerer det viktigste faginnholdet i matematikk fra 8. til 10. trinn. I boka finner du regler, eksempler og oppgaver du trenger i forberedelsen til en vurderingssituasjon, eller som hjelpemiddel på prøver eller eksamen.


Boka begynner med en regeldel inndelt etter matematiske temaer. Her vil du møte en venstreside med regler, presise forklaringer og eksempler, og en høyreside med tilhørende oppgaver og avsatt plass til løsning. Denne delen har stor nytte i forberedelse til en vurdering eller som et oppslagsverk når forberedelsene ikke var tilstrekkelige.


Midt i boka er det manualer til hvordan du bruker Excel, Geogebra og programmering. Her finner du forklaringer, tips og eksempler du kan bruke som et oppslagsverk når du ikke husker kommandoer, koder eller tekniske detaljer.


Siste del av boka er eksamensdelen. Her får du se typiske eksamensoppgaver, våre tips og løsningsforslag til oppgavene. Du vil også finne liknende oppgaver du kan forsøke å løse selv. Denne delen av boka kan være hjelpemiddelet som hjelper deg videre hvis du står fast på del 2 av eksamen.


Håndbok for elever er en del av læreverket Matematikk fra Cappelen Damm for ungdomstrinnet, men boken kan brukes helt uavhengig av læreverk.


Les mer
Matematikk 8-10 fra Cappelen Damm Håndbok for elever
Matematikk 8-10 fra Cappelen Damm Håndbok for eleverRegelbok med eksamenstreningJan-Erik Pedersen og Espen Hjardar
299,–

På jakt etter lærebøker? Se alle læremidlene til LK20 for hvert trinn

Alt til småskoletrinnet LK20

Læremidler 1–4

Norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag, naturfag, krle, kunst og håndverk, musikk, kroppsøving

Alt til mellomtrinnet LK20

Læremidler 5–7

Norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag, naturfag, krle, kunst og håndverk, musikk, kroppsøving, mat og helse og programmering

Alt til ungdomstrinnet LK20

Læremidler 8–10

Norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag, naturfag, krle, kunst og håndverk, musikk, kroppsøving, mat og helse og programmering, tysk, spansk og fransk

Skolen fra Cappelen Damm

Én tjeneste. Alle fag. Alle trinn.

Skolen fra Cappelen Damm

I Skolen har du alt du trenger for å planlegge, tilrettelegge og gjennomføre undervisningen i fagene. Engasjerende lærestoff og aktiviteter som gir gode læringsopplevelser er bare noe av innholdet. Skolen oppdateres hele tiden med nytt og aktuelt materiell.

Les mer her!

Over 700 bøker i ulike formater og sjangrer

Spre leseglede med biblioteket i Skolen

Det er mange veier til leseglede, men gode leseopplevelser hjelper. Det digitale bibliotek i Skolen har over 700 titler og utvides stadig. Her er det bøker for alle alderstrinn, i ulike sjangrer og på flere språk. Eleven kan lese selv, sammen med foresatte og venner, eller bli lest for. 

Gå til Skolen fra Cappelen Damm her.

Matematikk 1-4 i Skolen fra Cappelen Damm

Utforsking, motivasjon og lærelyst

Nyhet! Til skolestart får matematikk på 1.-4. trinn helt nytt innhold. Flere utforskende elevaktiviteter, forklaringsfilmer, hundrevis av arbeidsark du kan printe ut og opplegg for felles diskusjon og samtale og nye motiverende øverom med helt nye karakterer. 

Følg med i Skolen fra Cappelen Damm 

Skal du vurdere nye læremidler? 

Har du spørsmål om vurdering?

Vurderingseksemplarer og prøvetilganger

Er du lærer eller foreleser? Her finner du mer informasjon om fysiske og digitale vurderingseksemplar, og hvordan du bestiller prøvetilganger til digitale ressurser og læremidler.

Cappelen Damm TV

Forfattere og redaktører om læremidlene

Få med deg tankene bak lærebøker og digitale tjenester til LK20. Her er det også gode tips til hvordan de er tenkt brukt  i undervisningen.

Se dine digitale vurderingseksemplarer

Se lærebøkene til LK20 når du vil!

Er du lærer i grunnskolen? Da kan du se alle lærebøkene til LK20 akkurat når du vil som PDF her: Gå til Min side øverst til høyre på denne siden.  

Nicholas Austad og forlagssjef Fride Bergem

I øyehøyde med elevene

– Det viktigste vi gjør, er å skape lærelyst, og da er både bok og skjerm like viktig for oss. Vår oppgave er å utnytte de helt unike styrkene til hver av disse to flatene. Les hele saken på Fagsnakk

Lærebokforfatterne Hafnor Dahl og Nohr

Hjelper de yngste med å utforske matematikken

– Det å bruke mer tid på utforsking og la elevene samarbeide om å finne mulige løsninger, er noe av nøkkelen til å oppnå en dypere og mer allsidig tallforståelse. Les hele saken på Fagsnakk.

Intervju med redaktøren

KRLE 8-10 engasjerer elevene med filosofi

Nå møter elevene faget gjennom et nytt og utforskende blikk, der det som knytter oss sammen får mer plass enn de klassiske konfliktlinjene. Les hele saken på Fagsnakk

Fagbøker