KRLE 9 fra Cappelen Damm Grunnbok

KRLE 8-10 fra Cappelen Damm
Julie Strøm, Solbjørg Øvretveit og Ingvild Tonette Hegén Abdissa, 2023, Fleksibind, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Grunnboka består av temabaserte kapitler og oppslag som gir elevene en kortfattet presentasjon av hovedtrekkene i de største religionene og ulike livssyn. Elevene utfordres til å utforske eksistensielle og etiske dilemma, samtidig som de får innblikk i religionenes betydning i samfunnet. Hvordan leve sammen selv om man er grunnleggende uenige? Hvordan tåle ulike meninger? Hva innebærer respekt?

Hovedkapitlene i KRLE 9 Grunnbok er Mangfold og miljø, Høytider og tradisjoner og Å leve sammen.