Samfunnsfag 5 fra Cappelen Damm Elevbok

Samfunnsfag 5-7 fra Cappelen Damm
Frøya Elisabeth Astrup og Tina Tofte, 2023, Heftet, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Andre utgaver

Omtale

Samfunnsfag 5 fra Cappelen Damm Elevbok er en engangsbok som kombinerer varierte fagtekster og engasjerende oppgaver.

Her blir elevene oppfordret til å utforske, undersøke og se sammenhenger. Elevboka har et rikt utvalg oppgaver der elevene får ta i bruk alle de grunnleggende ferdighetene og undervisningsopplegg som gir elevene mulighet til å være aktive i egen læringsprosess om liv og samfunn – i fortid, nåtid og framtid.

Samfunnsfag 5 Elevbok består av kapitlene Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenkning, Demokratiforståelse og deltakelse, Bærekraftige samfunn og Identitetsforståelse og fellesskap. Hvert kapittel tar utgangspunkt i ett av de fem kjerneelementene i samfunnsfag i LK20.