Samtaler i skolen

Inkluderende skolemiljø 8

Mirjam Harkestad Olsen og Per Arneberg (red.), 2023, Heftet, Bokmål

Omtale

I denne boken legges det vekt på samtaler i skolen. Samtaler, eller dialog, er et bærende element i skolens undervisningsarbeid. Da er det ekstra viktig å ha en rikholdig verktøykasse med seg i dette arbeidet. I boken diskuterer ulike forfattere både formelle og uformelle samtaler, spontane samtaler og samtaler som er planlagte. Kapitlene tar for seg samtaler i klasserommet, men også samtaler mellom kollegaer, mellom lærere og skoleledere og samtaler med eksterne personer som skal støtte undervisningsarbeidet.

Syv ulike perspektiver ved samtaler i skolen drøftes gjennom følgende spørsmål:


  • Hva er den genuine dialogens forutsetninger og etiske grunnlag?

  • Hvordan oppdage og anerkjenne elevenes bidrag i samtalen?

  • Hvilken rolle spiller følelser i samtaler om kontroversielle og sensitive temaer?

  • Hvordan kan kollegasamtaler bidra til utvikling av skolers undervisningspraksiser?

  • Hvordan kan samtalen bidra til å utvikle et godt psykososialt miljø?

  • Hvordan skal lærere jobbe med saker der læreren har bekymring for en elev?

  • Hvordan kan lærere få utbytte av veiledningssamtaler?


Boken er aktuell for studenter innenfor pedagogiske og spesialpedagogiske studieretninger. Den er også aktuell for forskere med interesse for spørsmål knyttet til skolemiljø og for lærere og lærerutdannere som arbeider med å utvikle gode og inkluderende skolemiljøer.