Derfor er jeg her

Læreren i møte med barn og unge i vanskelige livssituasjoner

Randi Etnan, 2023, Heftet, Bokmål
Eg ser fordelen med å få samla meir kunnskap og kompetanse i bokform – så det blir lettare tilgjengeleg for studenten på ein plass. Tekstane er levande og nære med bruk av case og lenkjer til multimodale tillegg. Eg har stor tru på at boka vil kunne dekke behov for ein grundigare og meir heilskapleg kunnskapsgrunnlag i masteroppgåvearbeidet.
Torhild Høydalsvik, professor i pedagogikk, Høgskulen i Volda

Omtale

Derfor er jeg her – Lærerens møte med barn og unge i vanskelige livssituasjoner handler om hvordan barn og unge som har opplevd vold, seksuelle overgrep eller omsorgssvikt, blir sett og forstått i barnehage og skole. Dessverre lever mange barn som er utsatt for overgrep store deler av livet uten at noen får vite om misbruket. Hvis læreren klarer å tolke barnets følelsesuttrykk og får dets fortrolighet, kan kanskje læreren være den viktigste personen i denne elevens liv. Sentrale tema i boka er:

• Hva mener vi egentlig med barn og unge i vanskelige livssituasjoner?
• Hva er vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt?
• Hva er lærerens rammer og roller i møte med disse barna?
• Stressbelastning for hjerne og kropp og stressbevisst tilnærming
• Folkehelse, livsmestring og tverrfaglig samarbeid

Boka har flere case, og leseren får også tilgang til en rekke filmer med fortellinger fra barn og unges opplevelser.

Boka passer for bachelor- og masterstudenter i lærerutdanningene og i spesialpedagogikk, for lærere fra barnehage til og med videregående skole og for andre profesjoner som arbeider med barn og unge.