Fagfornyelsen

Hvordan skaper vi mening for elevene? Mennesker forstår ny informasjon i lys av det vi vet fra før. Derfor er det viktig å kople ny kunnskap til det elevene allerede vet, og erfaringer de har gjort seg tidligere. Dette er et bærende prinsipp i fagfornyelsen, fundamentet for dybdelæring og de overordnede tverrfaglige temaene.

Dybdelæring kan forstås som evnen til å tilegne seg stadig med komplisert kunnskap. I vår globale virkelighet er det noe av det viktigste vi kan lære barna våre. I arbeidet med å utvikle nye læremidler skal vi aldri slippe elevenes hvorfor av syne. Læremidlene skal gi elevene kunnskap og samtidig inspirere dem til selv å trekke de verdifulle slutningene. Til det trenger de kildekritisk sans og læremidler som stimulerer til nysgjerrighet.

Ingen læremidler kan erstatte læreren i undervisningen. Cappelen Damms læremidler skal hjelpe deg å gjøre undervisningen rikere og skolehverdagen enklere. Sammen skal vi ruste de unge for en framtid ingen kjenner! 

Motta nyhetsbrev

Forlaget sender jevnlig ut nyhetsbrev, invitasjoner og annen informasjon på e-post. Meld deg på våre nyhetsbrev for å holde deg oppdatert!

Videoer

Cappelen Damm TV

Få med deg tankene bak lærebøker og digitale læremidler til LK20. I presentasjonene får du også gode tips til undervisningen og faglig påfyll.