Læremidler 8.–10. trinn

Digitale lærerressurser til lærebøkene 8-10

Nyttige tips om undervisning og læremidler 8.-10. trinn

playProfessor og forfatter Marte Blikstad-Balas

Norsk 8-10 fra Cappelen Damm

Hvordan kan vi bruke tekster på måter som engasjerer? Lærebokforfatter Blikstad-Balas konkretiserer hva kjerneelementet «tekst i kontekst» betyr for undervisningen i det nye norskfaget. 

playRedaktør Marianne Ihlen

Samfunnsfag 8-10 fra Cappelen Damm

Læreverket Samfunnsfag 8-10 gir viktig kunnskap for forståelse av sammenhenger og er skrevet for å gi interesse for utforskning og dybdelæring. Det er lagt stor vekt på å engasjere elevene i de ulike temaene og å bygge ut kunnskap og forstålese over alle tre årene. 

Intervju med redaktøren

KRLE 8-10 engasjerer elevene med filosofi

I det nye læreverket KRLE fra Cappelen Damm møter elevene faget gjennom et nytt og utforskende blikk, der det som knytter oss sammen får mer plass enn de klassiske konfliktlinjene. Sammen med hovedtrekkene i de største religionene og ulike livssyn, har de filosofiske spørsmålene nå fått en større plass. Les mer på Fagsnakk.no

playSiri Mohammad-Roe og Tone Madsen

Engelsk 8-10 fra Cappelen Damm

Lærebokforfatterne forteller læreverket Engelsk 8-10 fra Cappelen Damm gir læreren en rød tråd i undervisningen som gir god progresjon og systematikk i språkopplæringen. Hør hvordan dette fremmer dybdelæring i engelsk på ungdomstrinnet.

playErik Steineger og Andreas Wahl

Naturfag 8-10 fra Cappelen Damm

Lærebokforfatterne presenterer Naturfag 8-10 fra Cappelen Damm og viser hvordan man kan skape nysgjerrighet og begeistring hos elevene med dette læreverket. 

playLærebokforfatter Espen Hjardar

Matematikk 8-10 fra Cappelen Damm

Hvordan undervise med Matematikk 8-10 fra Cappelen Damm? Hør også hvordan læreverket legger til rette for at alle elever kan mestre matematikken på sitt nivå.