Videregående

Vurdering av nye lærebøker og digitale læremidler

Kontakt oss

Læreverk og Disko fra Cappelen Damm

Vi har gode tilbud til dere som vil bruke våre lærebøker til fellesfagene VG1 og vår nye digitale tjeneste Disko.

Les mer og kontakt oss for et godt tilbud.

Har du spørsmål om vurdering?

Vurderingseksemplarer og prøvetilganger

Er du lærer eller foreleser? Her finner du mer informasjon om fysiske og digitale vurderingseksemplar, og hvordan du bestiller prøvetilganger til digitale ressurser og læremidler.

Digitalt vurderingseksemplar

Se lærebøkene til LK20 når du vil!

Er du lærer kan du se alle lærebøkene til LK20 som komplette digitale utgaver. Logg inn på Min side og gå til vurderingseksemplar.

Utvalgte nyheter 2024!

Sinus 1T (2024)

Lærebok matematikk vg1 studieforberedendeTore Oldervoll, Otto Svorstøl og Robin Bjørnetun Jacobsen

Nye Sinus 1T matematikk fra 2024 er bygd opp som Sinus-bøkene for programfagene og har den samme gode strukturen som andre Sinus LK20-bøker. På slutten av hvert kapittel er det et oppgavesett som er egnet til repetisjon. Boka inneholder helt nye utforsk-opplegg og er godt tilpasset eksamen.

I de nye utforsk-oppleggene arbeider elevene seg stegvis fram til regler og teorier som er sentrale i faget. Det er fullt mulig å lese boka uten å gjøre alle utforskoppleggene. Nye Sinus 1T inneholder mer Pythonprogrammering i flere deler av faget uten at det går ut over opplæring i CAS og grafisk programvare. Det blir ofte lagt opp til at elevene skal finne ut av programmene ved hjelp av diskusjoner med andre elever. På slutten av hvert kapittel finnes en prosjektoppgave. Mange lærere bruker disse oppgavene i vurderingsarbeidet.


Oppgavedelen til Sinus 1T er tredelt. Den første delen heter Øv mer. Her er oppgavene ordnet etter delkapitlene i teoridelen, og elevene får øvd inn den grunnleggende matematikken. Den andre delen heter Blandede oppgaver. Her er det mer sammensatte oppgaver som ofte anvender fagstoffet på nye måter. Her finner vi også tidligere gitte eksamensoppgaver. Den tredje delen heter Åpne oppgaver. Her er det mer åpne og utforskende oppgaver som er mer sammensatte enn Blandede oppgaver. Oppgavedelen er godt tilpasset eksamen.

Les mer
Sinus 1T (2024)
Sinus 1T (2024)Lærebok matematikk vg1 studieforberedendeTore Oldervoll, Otto Svorstøl og Robin Bjørnetun Jacobsen
949,–

Sinus 1P (2024)

Lærebok matematikk vg1 studieforberedendeTore Oldervoll, Otto Svorstøl og Robin Bjørnetun Jacobsen

Nye Sinus 1P (2024) er bygd opp som Sinus-bøkene for programfagene og har den samme gode strukturen som andre Sinus LK20-bøker. På slutten av hvert kapittel er det et oppgavesett som er egnet til repetisjon. Boka inneholder helt nye utforsk-opplegg og er godt tilpasset eksamen.

I de helt nye utforsk-oppleggene der elevene selv finner ut av praktiske problemer. Elevene blir ledet stegvis fram til kunnskap som er sentral i faget 1P. Det er fullt mulig å lese boka uten å gjøre alle utforskoppleggene. I Sinus 1P bruker vi digitale hjelpemidler som er tilpasset mer praktiske oppgaver. I utregninger gir vi støtte både til elever som bruker kalkulator og til dem som bruker CAS. Noen ganger viser vi i tillegg hvordan vi kan gjøre utregninger med Python slik at programmering kan bli en naturlig del av faget. For mer sammensatte problemer kan elevene ofte velge mellom å bruke Python eller regneark. På slutten av hvert kapittel finnes en prosjektoppgave. Mange lærere bruker disse oppgavene i vurderingsarbeidet.


Oppgavedelen til Sinus 1P er tredelt. Den første delen heter Øv mer. Her er oppgavene ordnet etter delkapitlene i teoridelen, og elevene får øvd inn den grunnleggende matematikken. Den andre delen heter Blandede oppgaver. Her er det mer sammensatte oppgaver som ofte anvender fagstoffet på nye måter. Her finner vi også tidligere gitte eksamensoppgaver. Den tredje delen heter Åpne oppgaver. Her er det mer åpne og utforskende oppgaver som er mer sammensatte enn Blandede oppgaver. Oppgavedelen er godt tilpasset eksamen.

Les mer
Sinus 1P (2024)
Sinus 1P (2024)Lærebok matematikk vg1 studieforberedendeTore Oldervoll, Otto Svorstøl og Robin Bjørnetun Jacobsen
949,–

Gym Kroppsøving Lærebok (2024)

Kroppsøving vg1-vg3 på videregående skoleAsbjørn Gjerset, Per Holmstad, Kristian Abelsen, Lars-Jørgen Myhrvold og Mette Hanneborg

Gym (2024) legger vekt på kunnskap om trening. Fagstoffet har en tydelig progresjon og elevene veiledes til å utføre trening på egen hånd. Elevene får en forståelse av sammenhengen mellom trening, kropp og helse. Gym er utstyrt med QR-koder. Dette gjør at elevene raskt får tilgang til en digital øvelsesbank med videoer av styrke-, bevegelighet-, utholdenhet-, oppvarming-, spenst- og hurtighetsøvelser.

Gym lærebok er delt inn i Vg1, Vg2, Vg3, aktiviteter og øvelser. Gym har en god struktur, lettfattelig språk og mange figurer og fotografier illustrerer teksten på en god måte. Alle kapitlene avsluttes med oppgaver og sammendrag.


Gym består av en lærebok og et nettsted, gymnos.cdu.no. I læreboka finner du alt sentralt teoristoff, mange aktiviteter, treningsøvelser, treningsplaner og oppgaver. Nettstedet inneholder flere øvelser og oppgaver til utfylling. QR-koder underveis i boken gjør at elevene raskt får tilgang til videoer av flere øvelser.

Les mer
Gym Kroppsøving Lærebok (2024)
Gym Kroppsøving Lærebok (2024)Kroppsøving vg1-vg3 på videregående skoleAsbjørn Gjerset, Per Holmstad, Kristian Abelsen, Lars-Jørgen Myhrvold og Mette Hanneborg
480,–

Historie og filosofi 2 (LK20)

Lærebok historie og filosofi 2 programfagGry Cecilie Lund, Tommy Moum og Bjørn Yngve Tollefsen

Historie og filosofi 2 (LK20) stimulerer elevene til undring og refleksjon, og på nettstedet får elevene anledning til å gå i dybden på relevante filosofiske og historiske spørsmål.

Lærebøkene åpner med et praktisk verktøy der elevene lærer å analysere tekstutdragene i form av modeller for kildekritikk og lesning av filosofiske tekster. Modellene gir elevene et verktøy for selv å utforske filosofiske og historiske spørsmål. Sentrale metoder og begreper i historiefaget og filosofifaget flettes også sammen med fagstoffet i hvert kapittel


Oppgavestoffet i Historie og filosofi består i hovedsak av utvidende oppgaver som inviterer til utforsking og refleksjon. Oppgavene tar ofte utgangspunkt i kjerneelementer og tverrfaglige temaer.
De digitale ressursene inneholder læringsstier og oppgaver for videre fordypning, utforsking og aktualisering av faget. Med lisens får lærer støtte til undervisningen som forslag til årsplaner og vurdering. Nettstedet for elever har gratis innhold til hvert kapittel.
Bak den nye utgaven står en solid forfattergruppe: Tommy Moum, Gry Cecilie Lund og Bjørn Yngve Tollefsen. Alle har lang undervisningserfaring i historie, filosofi og idehistorie fra videregående skole og høyere utdanning.
Læreboka finnes også i digtal utgave.

Les mer
Historie og filosofi 2 (LK20)
Historie og filosofi 2 (LK20)Lærebok historie og filosofi 2 programfagGry Cecilie Lund, Tommy Moum og Bjørn Yngve Tollefsen
925,–

Teknologi og forskningslære Lærer (LK20)

Teknologi og forskningslære vg2/vg3, programfag studiespesialiseringTore Dahlen, Hans Inge Holtet og Ole Henrik Ishoel

Teknologi og forskningslære (ToF) Lærerlisens er et heldigitalt læremiddel til fagfornyelsen (LK20) for programfaget med samme navn. Det er lett å navigere, ryddig struktur og elever og lærere får et komplett og oppdatert læremiddel i faget.

Gjennom teori og praktisk arbeid lærer elevene om teknologiens og naturvitenskapens plass i samfunnet og om forskningsmetoder i realfag og naturvitenskap.


Læremiddelet består av læringsstier der teori presenteres gjennom tekst, bilder, video og animasjoner. Egne manualer gir opplæing i nødvendig utstyr, programvare og programmering. Elever og lærere får tilgang til rikt og variert digitalt innhold, for eksempel selvrettende oppgaver, interaktive elementer og oppgaver for tekstproduksjon. Sammendraget gir en kortfattet oppsummering av læringsstien og lister opp nøkkelbegrepene, og test-deg-selv-oppgavene gjør det enkelt å sjekke at du har fått med seg det viktigste stoffet.


I Teknologi og forskningslære skjer mye av læringen gjennom praktisk arbeid på laboratoriet. Læremiddelet har en omfattende bank av små og store prosjektoppgaver om ulike tema. Elevene kan blant annet bruke teori om brokonstruksjoner til å bygge solide fagverk i ulike materialer, lære om produktdesign og skrive ut egenutviklede produkter i 3D, bruke mikrokontrollere som Micro:bit eller Arduino til å styre sine egne smarthus, eller bruke sensorer og programmering til å lage en automatisk potteplante-vanner. Prosjektverktøyet lar elevene føre logg digitalt undervegs i arbeidet, og det er lett å planlegge, gjennomføre og skrive rapport.


Med lærerlisens får du i tillegg tilgang til nyttige ressurser for lærerne. Årsplanen gir en foreslått progresjon i faget. Prosjektene har gode oversikter over nødvendig utstyr og grundige veiledninger. Som lærer kan du også tildele innhold til elevene, og du kan gi tilbakemeldinger undervegs i arbeidet. Slik kan dere jobbe prosessorientert og du kan gi undervegsvurderinger.


Teknologi og forskningslære 1 og X er klart til bruk fra skolestart 2024.


Teknologi og forskningslære 2 kommer høsten 2025.

Les mer
Teknologi og forskningslære Lærer (LK20)
Teknologi og forskningslære Lærer (LK20)Teknologi og forskningslære vg2/vg3, programfag studiespesialiseringTore Dahlen, Hans Inge Holtet og Ole Henrik Ishoel
280,– ekskl. mva
350,– inkl. mva
Klar til bruk 19.08.2024

Teknologi og forskningslære Elev (LK20)

Teknologi og forskningslære vg2/vg3, programfag studiespesialiseringTore Dahlen, Hans Inge Holtet og Ole Henrik Ishoel

Teknologi og forskningslære (ToF) Elevlisens er et heldigitalt læremiddel til fagfornyelsen (LK20) for programfaget med samme navn. Det er lett å navigere, ryddig struktur og eleven får et komplett og oppdatert læremiddel i faget.

Gjennom teori og praktisk arbeid lærer du om teknologiens og naturvitenskapens plass i samfunnet og om forskningsmetoder i realfag og naturvitenskap.


Læremiddelet består av læringsstier der teori presenteres gjennom tekst, bilder, video og animasjoner. Egne manualer gir opplæing i nødvendig utstyr, programvare og programmering. Du får tilgang til rikt og variert digitalt innhold, for eksempel selvrettende oppgaver, interaktive elementer og oppgaver for tekstproduksjon. Sammendraget gir en kortfattet oppsummering og lister opp nøkkelbegrepene, og test-deg-selv-oppgavene gjør det enkelt å sjekke at du har fått med seg det viktigste stoffet.


I Teknologi og forskningslære skjer mye av læringen gjennom praktisk arbeid på laboratoriet. Læremiddelet har en omfattende bank av små og store prosjektoppgaver om ulike tema. Du kan blant annet bruke teori om brokonstruksjoner til å bygge solide fagverk i ulike materialer, lære om produktdesign og skrive ut egenutviklede produkter i 3D, bruke mikrokontrollere som Micro:bit eller Arduino til å styre ditt eget smarthus, eller bruke sensorer og programmering til å lage en automatisk potteplante-vanner. Prosjektverktøyet lar deg føre logg digitalt undervegs i arbeidet, og det er lett å planlegge, gjennomføre og skrive rapport. Prosjektene har oversikt over nødvendig utstyr og grundige veiledninger.


Teknologi og forskningslære 1 og X er klart til bruk fra skolestart 2024.


Teknologi og forskningslære 2 kommer høsten 2025.

Les mer
Teknologi og forskningslære Elev (LK20)
Teknologi og forskningslære Elev (LK20)Teknologi og forskningslære vg2/vg3, programfag studiespesialiseringTore Dahlen, Hans Inge Holtet og Ole Henrik Ishoel
200,– ekskl. mva
250,– inkl. mva
Klar til bruk 19.08.2024

Disko – en strømmetjeneste for videregående skole

Intervju med redaksjonssjefen

Disko; skreddersydd for fellesskapet

Et av de viktigste målene med den nye strømmetjenesten Disko for videregående skole, er å gjøre klasserommet til et enda bedre sted å lære. Les saken på Fagsnakk

Les mer om Disko og lisenser her!

Disko; en strømmetjeneste for vgs (LK20)

Disko gir en helt ny opplevelse! Fagstoffet er levende, visuelt og engasjerende presentert i en god og oversiktlig struktur.

Skolebesøk eller prøveperiode våren 2024

Disko; lyst til å prøve 14 fellesfag på vg1?

Ta kontakt om du ønsker skolebesøk, webinar eller prøvetilgang for Disko i ditt fag, med dine elever eller på din skole! Telefon 21 61 66 70 eller e-post [email protected].

Gutt med ørepropper

Unibok digitale lærebøker til LK20

Åpen tilgang for elever og lærere fram til sommeren
 

  • Tilgjengelig både online og offline

  • Tilpasser seg alle skjermstørrelser

  • God oversikt over kapitler og sidetall

  • Verktøy for god studieteknikk

  • Gode fritekstsøk og sidetallsøk

  • Begrepsforklaringer i teksten

  • Valgbar skriftstørrelse og visning

  • Følger Difi-standardene

  • Få teksten opplest

Les mer om Unibok her! 

Aktuelt fra bloggen Fagsnakk fra Cappelen Damm

Intervju med to redaktører i Disko

De lærer elevene å tåle andres meninger

Hvis klasserommet skal bli et godt sted å lære, må det også være et trygt sted å diskutere ulike meninger. 

Fem fra Cappelen Damm i samtale

Den livsviktige tanketreningen

Hvorfor blir vi imponert når kunstig intelligens mikser tusenvis av tekster sammen til én? Aldri før har kritisk tenkning vært viktigere i klasserommet.

Latinsk grammatikk
1 039,–
Norsk ordbok – nynorsk
419,–
Bokmål-nynorsk ordbok
369,–
Norsk ordbok - bokmål
419,–
Engelsk ordbok
369,–
Spansk ordbok
369,–

Aktuelt faglig påfyll fra Cappelen Damm TV

playBruk av vertikale tavler som undervisningsmetode i matematikk

Peter Liljedahl og det tenkende klasserommet

Professor i matematikk, Peter Liljedahl, forklarer noen av de pedagogiske prinsippene for metoden han kaller Tenkende klasserom. I Norge er metoden kjent som bruk av vertikale tavler.

playSiri Mohammad Roe og Monica Opøien Stensrud

CITIZENS YF: Helse- og oppvekstfag, Bygg- og anleggsfag og Teknologi- og industrifag

Lærebokforfatterne presenterer de nye Citizens YF-verkene for Helse- og oppvekstfag, Bygg- og anleggsfag og Teknologi- og industrifag.

playNorsk fagkveld 20. mars 2023

Disko; et godt sted å lære norsk

Se hvordan norskfaget på vg1 presenteres i Disko som er Cappelen Damms strømmetjeneste til videregående skole. Ta kontakt om du ønsker å få hjelp til å utnytte alle mulighetene i det nye læremidlet.