Bokmål-nynorsk ordbok av Knut Lindh (Fleksibind)
20 % rabatt
Last ned bilde

Bokmål-nynorsk ordbok

Bokmål-nynorsk ordbok
Knut Lindh, 2019, Fleksibind, Bokmål, Nynorsk
369,–

Omtale

Bokmål–nynorsk ordbok foreligger nå i ny og større utgave. Ordboka gjør det enklere å skrive riktig nynorsk for alle som har bokmål som hovedmål, ved at et utvalg av de valgfrie formene på nynorsk er gjort. Bokmål–nynorsk ordbok har over 39 000 oppslagsord og et modernisert ordforråd.


Bokmål–nynorsk ordbok
er à jour og aktuell for alle bokmålsbrukere som ønsker å skrive korrekt og godt på nynorsk.

Ordboka er laget for å gjøre det enklere å skrive riktig nynorsk for alle som har bokmål som hovedmål, enten man er ansatt i offentlig forvaltning, er student eller elev i videregående skole. Fordelen med en ordbok av denne typen, sammenlignet med en nynorsk ordliste, er at brukeren kan slå opp på bokmålsordet og finne eller få bekreftet hva som er riktig på nynorsk.
• Mer enn 39 000 oppslagsord
• Detaljerte opplysninger om bøyning
• Mange eksempler og uttrykk
• Rammer med norske ordtak
• Grammatikk og norgeskart
• Lett og rask å slå opp i
• Tillatt å bruke på eksamen i ungdomsskolen og i videregående skole

Bokmål–nynorsk ordbok (2019) gjør skriving på nynorsk enklere.
Oppslagsordene er tydelig markert med blå skrift og er fulgt av det tilsvarende ordet på nynorsk, med bøyningsformer, synonymer, eksempler og uttrykksmåter.
Nynorsk har mange valgfrie former, og dette gjør det mulig å skrive et korrekt nynorsk som ligger tett opp til mange av dialektene våre. Den store valgfriheten gjør det imidlertid vanskelig å skrive konsekvent nynorsk for dem som har bokmål som hovedmål. I denne ordboka har vi gjort et utvalg av former og dermed gjort skrivingen enklere.
Grammatikkdelen gir en enkel og god innføring i nynorsk grammatikk. Her får eleven en komplett oversikt over nynorske former og bøyninger samt råd om god språkføring.

Bokmål–nynorsk ordbok
er særlig velegnet for elever i videregående skole som har nynorsk som sidemål.

Bokmål–nynorsk ordbok (2019) er modernisert og utvidet med 8000 ord. Ordforrådet er modernisert med
• ord fra talespråket (f.eks. pervo, pedo, pottesur, nubbesjanse, kokkelimonke, adrenalinjunkie),
• ord for nyere fenomener (f.eks. bitcoin, kebabnorsk, emoji),
• ord fra tabuområder (f.eks. munnsex, analsex),
• ord fra nyhetene (f.eks. ekstremvær, gruppevoldtekt, innlandsis, homofobi),
• ord med nye skrivemåter (f.eks. kvissmester, faiter),
• ord som er blitt vanlige uten at vi har merket det (f.eks. livssynsnøytral, aktivitetsskole, abortpille, bonusbarn, innfartsparkering)
• og ord fra mange andre sammenhenger.

De nynorske ekvivalentene er valgt slik at det skal være enkelt å skrive en god og språklig rik nynorsktekst. Det er lagt vekt på at man skal kunne velge mellom ord som ligner bokmålsordet og de klassiske nynorskordene (f.eks. verkelegheit og røyndom).
Utvalget av bøyninger er ytterligere forenklet i pakt med nynorskrettskrivningen fra 2012. Særlig er substantivbøyningen forenklet slik at uregelmessige flertallsbøyninger er valgt bort der det er kommet et regelmessig alternativ (f.eks. økser, marknadar, villaar).