Unibok

Unibok til fagfornyelsen

Unibok er den digitale utgaven av læreboka og har verktøy som hjelper elevene til å være aktive lesere og øke leseforståelsen.

Digitalt innhold som ordbok, video, innlest tekst og interaktive oppgaver beriker lærestoffet i Unibok samtidig som elevene alltid har læreboka tilgjengelig – også på mobil.

  • Integrert ordbok på flere språk
  • Enkelt å notere og markere teksten
  • Innlest læreboktekst i tilegg til tekst-til-tale som lesestøtte

Til fagfornyelsen utgir vi alle lærebøkene på 5.–7. trinn, 8.–10. trinn og 11.–13. trinn som Unibok.

Unibok tilfredsstiller kravene til universell utforming. Les mer på unibok.no

Skjerm eller papir? Det kan være nyttig å kjenne til forskning på området når skolen tar valget.

play

Unibok | digitale lærebøker fra 5. til 13. trinn

Med Unibok får skolen digitale læremidler som er tilpasset elevenes modenhet og forkunnskaper, og som er pedagogisk gjennomarbeidet og dekker læreplanene med oppdaterte fakta.