Latinsk grammatikk

Ny latinsk grammatikk
Vibeke Roggen, 2022, Innbundet, Bokmål
1 039,–

Omtale

Latinsk grammatikk er den første nye latinske grammatikken utgitt i Norge siden 1926. Den er oppdatert med ny forskning innen språkvitenskap og fremmedspråkspedagogikk og er skrevet for nybegynnere i latin, for viderekomne studenter og for dem som leser og arbeider med latinske tekster.

Latinsk grammatikk beskriver det latinske språket fra flere sider. Del I gir en oversikt over det latinske språkets historie og bruken av latin gjennom tidene. Del II–VIII behandler språket fra de minste enhetene i skrift og tale – bokstaver og lyder – og utvider gradvis, via morfologien, forskjellige sider ved syntaksen og til slutt teksten. Syv appendikser behandler stoff som ikke kan defineres som grammatikk, men som vi trenger i lesningen av latinske tekster: Latinsk metrikk, romersk tidsangivelse, mynter og angivelse av pengesummer, mål og vekt, romersk navneskikk, latinske forkortelser og en oversikt over Romas historie.

Denne grammatikken er spesiell: Her får romernes språk, historie, kultur og litteratur belyse hverandre gjensidig. Dette gjøres ved at de grammatiske temaene illustreres med sitater fra latinske tekster: tolvtavleloven fra 450 f.Kr., retorikk, filosofi og private brev skrevet av Cicero, krigsberetninger av Caesar, kjærlighetsdikt av Catull og satirer av Juvenal. I tillegg får Augustus selv fortelle om hvordan han klarte å grunnlegge det romerske keiserdømmet, og det er eksempler fra senere tekster som Magna Charta og latin fra Norge. Gjennom 3500 sitater – alle oversatte og svært mange også kommenterte – kommer vi tett innpå skribentene i forskjellige livssituasjoner og møter språket som et levende kommunikasjons­middel.

Grammatikken er ment for både nybegynnere og viderekomne, og som oppslagsverk for den som leser og arbeider med latinske tekster. Den vil også være nyttig for dem som interessert i det latinske språket og kulturhistorien omkring det.

Boken er et originalt bidrag, med gjennomtenkte pedagogiske forklaringer og en grammatisk terminologi som på mange områder er nyskapende. Et pedagogisk prinsipp er å sammenligne det latinske språket med norsk.

Vibeke Roggen er forfatter av Latinsk grammatikk. Hun har mange års erfaring med undervisning i latin ved Universitetet i Oslo på alle nivåer, blant annet i rene grammatikkemner. Hun er forsker, faglitterær forfatter og lærebok­forfatter og en førsteklasses formidler av latin og klassiske fag til norsk samfunn og skole.

Les også om Latinsk ordbok