Myndiggjort og sårbar

Empowerment i arbeid med mennesker

Stein Amundsen, 2023, Heftet, Bokmål

Omtale

Det finnes en iboende styrke og kraft i mennesket, som kan få den enkelte til å blomstre, realisere sine ressurser og leve et godt og verdig liv. I denne boka kaller vi den for myndiggjøringskraft. Men mennesket er også sårbart i møte med livets realiteter. Både myndiggjøringens styrke og sårbarhetens utfordringer er uløselig knyttet til det å være et menneske.

Med grunnlag i selvbestemmelsesteorien, teorien om psykologisk empowerment og teorien om helsefremming (salutogenese) utvikler forfatteren i denne boka en modell han kaller myndiggjøringsmodellen. Modellen bygger på faktorene kompetanse, autonomi, tilhørighet og mening, som er «næringsstoffer» mennesket trenger for å mobilisere sin myndiggjøringskraft og håndtere sin sårbarhet. Imidlertid kan ikke noe menneske klare dette fullt ut alene. Vi er avhengig av gode hjelpere på veien, både i barndom, ungdom, voksenliv og alderdom. I en profesjonell sammenheng finnes hjelperne i alle yrker der mennesker arbeider med mennesker.

Myndiggjort og sårbar. Empowerment i arbeid med mennesker tar for seg tema som:

  • mennesket som myndiggjort og sårbart
  • myndiggjøringsmodellen – faglig grunnlag
  • myndiggjøringsmodellens fire faktorer
  • menneskets selv i lys av myndiggjøringsmodellen
  • anerkjennelse – en forutsetning for myndiggjøring
  • å være til hjelp i egen og andres myndiggjøring og utvikling
Boka har en solid faglig- og forskningsmessig forankring og henvender seg særlig til studenter og lærere innen ulike helse- og sosialfaglige og pedagogiske studieretninger. Med sin praktiske tilnærming er den også egnet for alle som arbeider med mennesker og som ønsker å bidra til andres og egen myndiggjøring, helse og livskvalitet.