Brukerperspektiver i sosialt arbeid

Krishna Chudasama, 2022, Heftet, Bokmål

Omtale

Brukerperspektiver i sosialt arbeid tar for seg brukere av sosiale tjenester og utfordringene som er knyttet til de forskjellige brukergruppene. Boken gir innblikk i spesifikke sosiale problemer hos de ulike gruppene og fremhever blant annet betydningen av å forstå det konkrete sosiale problemet og konsekvensene av det.

Boken tar blant annet for seg:

  • praktisk og forskningsbasert kunnskap om sosiale problemer fra brukerperspektivet
  • konsekvenser av langvarige sosiale problemer fra brukerperspektiv og samfunnsperspektiv
  • utfordringer og dilemma som kan oppstå i sosialt arbeid
  • hvordan man kan lykkes i arbeidet med brukere av sosiale tjenester
  • hvordan sosialt arbeid er et fagområde som drar veksler på både fagkunnskap, visdom/etikk, personlighet og praktiske erfaringer hos utøveren
Brukerperspektiver i sosialt arbeid retter seg mot studenter i sosialt arbeid og velferdsstudier, men vil også kunne brukes som en støtte for dem som allerede jobber med brukergruppene boken tar for seg.