Fagprat
Det friske og det syke mennesket

Podcast fra helseredaksjonen

Fra venstre: Maja Årseth Berntzen, Cecilie Bentzen og Mona Elisabeth Meyer.

Frisk

Cellebiologi, anatomi, fysiologiVegard Bruun Bratholm Wyller

FRISK - Cellebiologi, anatomi, fysiologi er en lærebok i anatomi og fysiologi for bachelorstudenter innen sykepleie og andre helsefag. Boken gir en omfattende beskrivelse av kroppens organer og normalfunksjon, og dekker alle læringsutbyttebeskrivelser og faginnhold i emnet anatomi, fysiologi og biokjemi for bachelorstudiet i sykepleie.


Kort fortalt kan man si at FRISK:


  • er klinisk orientert med realistiske pasienthistorier
  • har detaljerte anatomiske tegninger og andre illustrasjoner
  • har oversiktstabeller som oppsummerer detaljert lærestoff og er nyttige ved repetisjon
Hvis din utdanningsinstitusjon ønsker et fullstendig læreverk i anatomi og fysiologi og sykdomslære, kan du komplementere FRISK med SYK - Mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi og klinisk medisin. Disse bøkene følger samme oppbygging med parallelle kapitler.
Les mer
Frisk
FriskCellebiologi, anatomi, fysiologiVegard Bruun Bratholm Wyller
1 199,–

Hvordan lære om den friske og den syke kroppen?

I denne podcasten lærer du, som student, hvordan du skal bli dyktig i naturvitenskapelige fag, og hvorfor det er så viktig å mestre de. 

Du som foreleser vil få tips til hvordan du kan formidle disse fagene til studenter, hva studentene trenger, og hvordan de best lærer.

I podcasten møter du Mona Elisabeth Meyer. Hun er lege og førstelektor, og underviser sykepleierstudentene i naturvitenskapelige fag ved Oslomet, Kjeller. Hun har blitt kåret til Årets foreleser på OsloMet i 2015 og har et brennende engasjement for å lære studenter de naturvitenskapelige fagene som ofte oppleves som vanskelige og har høy strykprosent.

Mona har også utviklet en læringsressurs som tilhører bokverket «Frisk og Syk» av Vegard Bruun Bratholm Wyller. 

I studio har Mona med seg to andreårs-sykepleierstudenter, Cecilie og Maja, som har lyktes med de naturvitenskapelige fagene i sykepleierutdanningen. Sammen gir de et unikt innblikk i læringen og utfordringene, og de har mange tips og råd til både forelesere og studenter. Cecilie og Maja forteller også om læringsressursen, og gir tips til hvordan den best kan benyttes i opptakten til nasjonale deleksamener.