Frisk

FRISK og SYK

Cellebiologi, anatomi, fysiologi

Vegard Bruun Bratholm Wyller, 2019, Innbundet, Bokmål
Kari C. Toverud (Illustratør)

Omtale

FRISK - Cellebiologi, anatomi, fysiologi beskriver menneskekroppens organer og deres normalfunksjon. I boken er det

- en mengde anatomiske tegninger og andre typer illustrasjoner som støtter opp om og letter tilegnelsen av kunnskapsstoffet
- realistiske historier fra praksis som bidrar til bedre forståelse av teoretisk kunnskap
- oppsummerende tabeller som er til hjelp i repetisjonen av hvert hovedavsnitt

Boken oppfyller NOKUTs læringsutbyttebeskrivelser og faginnhold for emnet anatomi, fysiologi og biokjemi i bachelorutdanningen i sykepleie.
Sammen dekker FRISK og SYK hele pensumet i naturvitenskapelige og medisinske fag for sykepleierutdanningen.