Sykepleie

Bøker for sykepleiefagene

Vis alle
Sykepleieboken 1

Sykepleieboken 1

Ann Kristin Bjørnnes, Edith Roth Gjevjon, Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.)

1 599,–
Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie

Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie

Anne Kari Tolo Heggestad og Unni Knutstad (red.)

799,–
Utøvelse av klinisk sykepleie

Utøvelse av klinisk sykepleie

Unni Knutstad (red.)

1 679,–
Helsesykepleie

Helsesykepleie

Kari Glavin og Lisbeth Gravdal Kvarme

729,–
Avansert klinisk allmennsykepleie i kommunale helse- og omsorgstjenester

Avansert klinisk allmennsykepleie i kommunale helse- og omsorgstjenester

Rita Jakobsen, Ådel Bergland, Adelheid Hummelvold Hillestad og Kari Lislerud Smebye (red.)

799,–
Sykepleie ved hjertesykdom

Sykepleie ved hjertesykdom

Dag-Gunnar Stubberud og Karen By (red.)

899,–
Anestesisykepleie

Anestesisykepleie

Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen (red.)

999,–
Intensivsykepleie

Intensivsykepleie

Dag-Gunnar Stubberud og Tove Gulbrandsen (red.)

1 399,–
Praktisk medikamentregning

Praktisk medikamentregning

Lars André Olsen

529,–
Håndtering av legemidler

Håndtering av legemidler

Lars André Olsen, Eva Kofoed og Lisbeth Østgaard Rygg

469,–
Jobb kunnskapsbasert!

Jobb kunnskapsbasert!

Monica Wammen Nortvedt, Gro Jamtvedt, Birgitte Graverholt og Malene Wøhlk Gundersen

599,–
Dokumentasjon av helsehjelp
479,–

Aktuelle læreverk

Sykepleieboken 1, 2 og 3

Et kunnskapsbasert læreverk for fremtidens sykepleiere

Verket består av tre bøker som sammen dekker pensum i klinisk sykepleie for bachelorutdanningen i sykepleie. 

Klinisk sykepleie på masternivå

Oppdatert kunnskap i tråd med ny forskning

Bøker for deg som tar master eller videreutdanning i klinisk sykepleie.

Naturvitenskapelige og medisinske fag

Læreverket FRISK og SYK

Dekker pensumkravene i det naturvitenskapelige og medisinske fagområdet for bachelorutdanningen i sykepleie.

Prosedyre- og kunnskapsbase for helsetjenesten

VAR Healthcare

I databasen finner du nærmere 400 oppdaterte prosedyrer og nyttige funksjoner for bruk i praksis.

Tidsskrift med åpen tilgang

Inspira

Et vitenskapelig tidsskrift av spesiell relevans for anestesi-, operasjon- og/eller intensivsykepleiere.

Praktisk medikamentregning

Dose, styrke, mengdeLars André Olsen

Praktisk medikamentregning gir studentene kunnskaper og ferdigheter til å løse utregninger med alle legemiddelformer. Forfatteren viser hvordan man sikrer utregningene og gjennomfører egenkontroll på svarene.


Sentrale tema er: 1) Trekantforholdet mellom dose, styrke og mengde 2) Grunnleggende regneferdigheter og egenkontroll 3) Utregninger knyttet til alle de ulike legemiddelformene 4) Repetisjons- og øvingsoppgaver med fasit, utregningsmåte og forklaringer.


Den viktigste endringen i denne 5. utgaven er et tydeligere skille mellom enkeltlegemidler og fortynning og tilsetning av flytende legemidler. Tekst og regneeksempler knyttes til den virkeligheten studentene møter, gjennom bilder, regneeksempler og tekst fra Felleskatalogen. Omtalen av legemiddelformene er justert i forhold til legemiddelverkets standarder for legemiddelformer. Egenkontroll og utregninger ved administrasjon av injeksjoner og infusjoner er organisert i eget kapittel. Oppgavesamlingen i den siste delen er også revidert siden forrige utgave og inneholder flere nye oppgaver.


Boka poengterer som tidligere viktigheten av å sette opp regnestykkene på en systematisk måte for å vite at alt er rett før en gir legemidler til pasienten. Derfor er systematikk og egenkontroll viktige elementer, noe som er vist gjennom å sette opp «tabeller» med størrelsene som inngår i regnestykket.


Dette er en nyttig og praktisk lærebok for alle som har medikamentregning og legemiddelhåndtering som fagområde, særlig for studenter i sykepleie, vernepleie, paramedisin og radiografi.


E-boka tilsvarer 5. trykte utgave. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2022

Les mer
Praktisk medikamentregning
Praktisk medikamentregningDose, styrke, mengdeLars André Olsen
349,–
Kjøp eller lei boken på allvit.no

Håndtering av legemidler

Lars André Olsen, Eva Kofoed og Lisbeth Østgaard Rygg

Denne boka er skrevet for bachelorstudenter innen sykepleie og andre helseprofesjoner som håndterer legemidler, og som har ansvar for å følge opp pasienter som er under legemiddelbehandling.


Forfatterne klargjør og beskriver blant annet:


  • Legemiddelbehandlingen, med de ulike rollene og relasjonene mellom brukeren, den som ordinerer og den som håndterer legemidlene. Herunder er det tverrprofesjonelle samarbeidet og pasientens rett og mulighet til medvirkning, sentralt.
  • Håndteringsprosessen, med alle oppgavene fra ordineringen til en trygg utdeling av legemidlene. Her trekkes spesielt fram det praktiske arbeidet, kvalitetssikring og egenkontroll.
  • Oppfølgingsprosessen, med sykepleie til pasienter som er under legemiddelbehandling. Hvordan virkningen, effekten og de konsekvensene legemiddelbehandlingen har for pasienten, kan følges opp.
Boka gir en innføring i sykepleierens ansvar og oppgaver innen legemiddelhåndtering. Praktisk håndtering av legemidler, anvendt farmakologi og oppfølging av pasienter som er under legemiddelbehandling, er sentrale emner.
Les mer
Håndtering av legemidler
Håndtering av legemidlerLars André Olsen, Eva Kofoed og Lisbeth Østgaard Rygg
469,–

Alle produkter fra kategori Sykepleie

Type

Språk/Målform