Sosiologiske perspektiver på barnevern

Amela Pacuka, 2024, Heftet, Bokmål

Omtale

Barnevernsarbeidet står overfor stadig nye vanskeligheter i dagens samfunn. Dette arbeidet har alltid blitt påvirket av juridiske, psykologiske og sosialpedagogiske forhold, men nå ses et økende behov for å forstå hvordan de underliggende samfunnsstrukturene påvirker barnefamilienes og barnas liv. I Sosiologiske perspektiver på barnevern utforskes de ulike sosiologiske aspektene som er relevante for barnevernsfeltet. Boken viser hvordan samfunnsmessige endringer påvirker barnevernet og hvordan sosiale institusjoner former foreldre og barns liv. Boken diskuterer også det moralske ansvaret som påhviler barnevernet i møte med familiene.

Sosiologien er et fagfelt som tilbyr verktøy til analyse og forståelse av de komplekse samfunnsprosessene som påvirker enkeltmenneskenes liv. Et sosiologisk perspektiv på barnevernsarbeidet kan gi innsikt i årsakssammenhengene bak barnevernets problemer og hjelpe oss med å utvikle en mer kritisk reflekterende barnevernspraksis.

Sosiologiske perspektiver på barnevern utfordrer både studenter og ansatte i barnevernet til å se verden på nye måter og stille spørsmålstegn ved det åpenbare.