Samarbeid med barnevernet

Skoleserien

Grete Lillian Moen og Caroline Lund, 2024, Heftet, Bokmål

Omtale

Det er mange myter og meninger om barnevernets arbeid. For lærere kan det kjennes utfordrende og skremmende å ta kontakt fordi de ikke vet hva som skjer. Hva gjør barnevernet når de mottar en bekymringsmelding? Hvordan få til et best mulig samarbeid mellom hjem, skole og barnevern? Ved hjelp av konkrete eksempler får leseren innblikk i barnevernets mandat og arbeid.

Grete Lillian Moen og Caroline Lund har begge lang erfaring innen barnevernsarbeid, og de har et brennende engasjement for barn og unge, og deres familier. I dette ligger et sterkt ønske om at vi sammen slår ring om dem som trenger noe ekstra, og at de ulike instansene er trygge nok i egne roller til å få til et godt samarbeid.