Medvirkning

Skoleserien

Gerd Martina Langeland, May Olaug Horverak og Mariette Aanensen, 2024, Ebok, Bokmål, EPUB3

Omtale

Elevene kan få en bedre skolehverdag, både faglig og sosialt, med større grad av medvirkning.

Dessverre skårer mange skoler lavt på punktet om medvirkning i elevundersøkelsene. Dette kan skyldes at skolen og lærerne ikke alltid vet hva elevmedvirkning medfører i praksis, selv om de kjenner til læreplanens krav om medvirkning, og også ser elevenes behov for det.

I denne boka forklarer og utdyper forfatterne hva medvirkning innebærer, og de gir eksempler på hvordan lærerne kan la elevene medvirke i læringsaktivitetene, i undervisningsplanleggingen og i arbeidet med å bygge et godt skolemiljø.

Gerd Martina Langeland er lektor og underviser i norsk og psykologi. Hun har ledet et prosjekt om elevers mestring, medvirkning og motivasjon og er grunnlegger av en helsefremmende metodikk der elevmedvirkning er et kjerneelement.

May Olaug Horverak er forsker og har bakgrunn som barnevernspedagog, lærer, spesialpedagog og rektor. Hun har ledet flere prosjekter i skolen knyttet til helsefremming og mestring, medvirkning og motivasjon.

Mariette Aanensen er universitetslektor i engelsk ved Universitetet i Agder og arbeider med lærerutdanning og etter- og videreutdanning for lærere. Hun har bred undervisningserfaring fra ungdomsskole, videregående skole og voksenopplæring.