Kreativ undervisning

Skoleserien

Per Arne Øiestad, 2023, Heftet, Bokmål
Jeg har sjelden lest en så inspirerende tekst om didaktikk, solid faglig fundert gjennom talende eksempler fra egen skoletid og tid som lærer, med refleksjoner over praksis. [...] Om jeg var rektor, ville dette være en gave til hele kollegiet.
Ingeborg Tveter Thoresen, Utdanning 3/2024

OmtaleKreativitet og skapende læringsprosesser er forutsetninger for elevenes danning og identitetsutvikling. Lærere trenger derfor å utvikle større bevissthet om hvordan de kan gi rom for kreative læringsformer. I denne boka deler en erfaren lærer refleksjoner fra et langt yrkesliv i skolen, der vi får innblikk i klasserommets mange magiske øyeblikk og mulige fallgruver. Gjennom konkrete eksempler blir lærere utfordret til å prøve ut ny eller glemt praksis som kan skape glede og begeistring både hos elevene og lærerne selv.

Boka er et bidrag til å bevisstgjøre og inspirere lærere til å ta i bruk mangfoldet av kreative metoder i undervisningen.

Per Arne Øiestad kjedet seg ofte på skolen. Han var glad i å skrive og tegne, og han hørte mye på musikk. Han opplevde at skolen i liten grad verdsatte kreative uttrykk. Ofte fikk han dårlige karakterer og motstand fra lærerne når han gikk utenfor normene. Da han ble lærer selv, kunne han i større grad legge premisser for undervisningen. Som lærer i teoretiske og praktisk-estetiske fag har han gjennom et langt yrkesliv utforsket kreative undervisningsformer. I denne boka deler han raust fra egen skattkiste av erfaringer.