Skoleserien

Skoleserien er en serie med nyttige fagbøker for lærere i grunnskolen. Bøkene er skrevet av ledende fagpersoner og forskere og skal inspirere til praksisnær pedagogisk utvikling.

Skoleserien – ny bokserie for lærere

Vi vet vi er lærere

/sek-asset/products/9788202630010.jpg/sek-asset/products/9788202692384.jpg/sek-asset/products/9788202692391.jpg/sek-asset/products/9788202700102.jpg

Om serien

Skoleserien er en bokserie rettet mot lærere i grunnskolen. Bøkene gir innsikt og inspirasjon til en yrkesgruppe som hver eneste dag skal ta kloke valg i klasserommet, og som har en hverdag med et stort arbeidspress og en sammensatt elevgruppe. Håpet er at bøkene i serien skal fungere som små vitamininnsprøytninger.

Vi vet at lærere gjerne vil oppdatere seg på relevant forskning og kunnskap om spørsmål som gjelder livet i klasserommet, men ofte ikke har tid til å sette seg ned og lese store bøker. Skoleserien er derfor en serie med små bøker skrevet av fagpersoner og forskere og med tematikk som lærere trenger i sitt yrke.