Kommunikasjon i klasserommet

Skoleserien

Anne Birgitta Nilsen, 2022, Heftet, Bokmål
189,–
Leserne får tankevekkende og nyttig informasjon når forfatteren presenterer forskjellige språklige handlingsalternativer i ulike situasjoner.
[...] Kommunikasjon i klasserommet er en hendig, liten bok der Anne Birgitta Nilsen presenterer smakebiter fra mange pedagogiske områder der språklige møter mellom lærer og elev er den røde tråden.
Anne Rita Feet, lektor, i Bedre Skole nr. 2/2023

Omtale

Hvordan kan du som lærer bli mer bevisst dine egne bidrag i muntlig kommunikasjon med elever og kollegaer?

Kommunikativ bevissthet er nyttig for å bli mer oppmerksom på effekten av språklige valg og for å kunne opptre etisk og reflektert i samhandling med andre. Boka gir innsikt i hvordan lærere og elever kan samhandle i klasserommet, ulike kommunikasjonsstiler og forholdet mellom språk og makt.

Anne Birgitta Nilsen er språkforsker og en ivrig formidler av forskningsresultater i kronikker i aviser og tidsskrift. Anne Birgitta jobber som professor og har forsket mye på hatretorikk og ekstremisme.