Profesjonsetikk for lærere

Skoleserien

Frøydis Oma Ohnstad, 2023, Ebok, Bokmål, EPUB3

Omtale

Lærere stilles daglig overfor spørsmål som krever etiske overveielser, og gjør en rekke valg som får konsekvenser for elever, foreldre og andre. For å utvikle etisk kompetanse må de både kunne identifisere etiske spørsmål, analysere dem og få anledning til å diskutere dem med hverandre. Gjennom en rekke konkrete eksempler på dilemmaer fra skolehverdagen belyser forfatteren mange av de etiske utfordringene lærere møter.

Frøydis Oma Ohnstad underviser og veileder i pedagogikk på alle nivåer i lærerutdanningene ved OsloMet , og har i en rekke år vært lærer i grunnskolen og leder for praksisopplæringen ved universitetet. Hennes doktoravhandling omhandler læreres profesjonsetikk.