Kreativ undervisning

Skoleserien

Per Arne Øiestad, 2023, Ebok, Bokmål, EPUB3

Omtale

Kreativitet og skapende læringsprosesser er forutsetninger for elevenes danning og identitetsutvikling. Lærere trenger derfor å utvikle større bevissthet om hvordan de kan gi rom for kreative læringsformer. I denne boka deler en erfaren lærer refleksjoner fra et langt yrkesliv i skolen, der vi får innblikk i klasserommets mange magiske øyeblikk og mulige fallgruver. Gjennom konkrete eksempler blir lærere utfordret til å prøve ut ny eller glemt praksis som kan skape glede og begeistring både hos elevene og lærerne selv.

Boka er et bidrag til å bevisstgjøre og inspirere lærere til å ta i bruk mangfoldet av kreative metoder i undervisningen.

Per Arne Øiestad kjedet seg ofte på skolen. Han var glad i å skrive og tegne, og han hørte mye på musikk. Han opplevde at skolen i liten grad verdsatte kreative uttrykk. Ofte fikk han dårlige karakterer og motstand fra lærerne når han gikk utenfor normene. Da han ble lærer selv, kunne han i større grad legge premisser for undervisningen. Som lærer i teoretiske og praktisk-estetiske fag har han gjennom et langt yrkesliv utforsket kreative undervisningsformer. I denne boka deler han raust fra egen skattkiste av erfaringer.