Prestasjonskultur

Skoleserien

Anders Petersen og Søren Chr. Krogh, 2023, Heftet, Bokmål
Ingvill Christina Goveia (Oversetter)

Omtale

Prestasjoner er en del av livet – ikke minst for barn og unge. De presterer i fritiden, blant venner og på sosiale medier – og spesielt på skolen. Dette kan føre til psykiske vansker og altfor stort press. Heldigvis kan de faglige og sosiale fellesskapene på skolen bidra til å motvirke skyggesidene ved det moderne samfunnets prestasjonskultur.

Boka er oversatt fra dansk og har et norsk forord av Ole Jacob Madsen. Forfatterne, som begge er sosiologer, har forsket på det prestasjonspresset barn og unge i dag er utsatt for både på skolen og i livet ellers. Boka vil gi lærere et innblikk i en helt annen kultur enn de selv vokste opp med.

Anders Petersen og Søren Chr. Krogh kjenner vår tids prestasjonskultur ut og inn. Prestasjonskulturen motiverer dem til å undervise, holde foredrag og utvikle ny kunnskap i deres roller som henholdsvis lektor og ph.d.-student i sosiologi ved Aalborg universitet. De er imidlertid også kjent med baksiden av medaljen og vet at høyt prestasjonspress kan føre til mistrivsel eller til og med angst. Likevel har de prestert å skrive en bok som formidler Anders sin forskning på sosialteori og prestasjonssamfunn og Søren sin undersøkelse av hvordan prestasjonskultur, kjønn og sosiale medier påvirker ungdomsskoleelevers daglige trivsel og psykiske helse.