Mobbing i skolen

Skoleserien

Ingrid Lund og Anne Helgeland, 2021, Heftet, Bokmål
189,–

Omtale

Mobbing er en tematikk som angår alle som arbeider med barn og unge. Når mobbing skjer, påvirker det elevenes trivsel, læring og trygghet, og det får konsekvenser for den enkelte lærers og skoles samarbeids- og arbeidsmiljø.

Det finnes ingen enkle svar på hvordan en kan forebygge og stoppe mobbing. Men det finnes svar.

Ingrid Lund og Anne Helgeland har forsket og jobbet mye med mobbing. Ingrid og Anne er opptatt av at ny forskningsbasert kunnskap gir skolens ansatte klare føringer på hva som faktisk virker.