Fra barnevern til voksenliv

Utfordringer og mestring

Elisabeth Backe-Hansen, 2021, Heftet, Bokmål

Omtale

Ettervern er barneverntjenestens siste vindu for å hjelpe unge med barnevernserfaring.

Fra barnevern til voksenliv - utfordringer og mestring oppsummerer praktisk og forskningsbasert kunnskap om hvordan ettervernstiltak kan bidra til at unge voksne får et liv de opplever som verdt å leve. Forfatterene argumenterer for at et helhetlig og godt ettervern bygger på følgende fire grunnpilarer:

• Medvirkning: De unge voksne må kunne medvirke til valg av tiltak og utvikling og evaluering av planer på måter som gjør at de føler eierskap til det som skal skje.
• Relasjon: For å få til medvirkning må det være en god relasjon mellom saksbehandleren og de unge voksne.
• Støtte: En relasjon som ivaretar og myndiggjør de unge voksne er grunnlaget for å kunne gi nødvendig hjelp.
• Samarbeid: Det er nødvendig at de viktigste profesjonelle hjelpetjenestene, Nav, utdanningssektoren og det psykiske helsevernet, samarbeider med barnevernet for at hjelpen som gis, skal bli best mulig.

Fra barnevern til voksenliv er skrevet for studenter på bachelorstudiet i barnevern og sosialt arbeid. Boken er også aktuell for alle som arbeider innen barnevernstjenesten.