Fagdidaktiske temaer i helsefagene

Unni Knutstad, Kristian Larsen og Kari Toverud Jensen (red.), 2023, Heftet, Bokmål
319,–
Produseres på bestilling. Sendes fra oss i løpet av 1–2 uker.

Omtale

Målet med denne antologien er å presentere aktuell pedagogisk forskning for å rette oppmerksomhet mot didaktikk, mer spesifikt mot behovet for fagdidaktisk forskning i helsefagene. Antologien er utarbeidet innenfor forskningsgruppen Læring og samhandling ved Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet – storbyuniversitetet. Vi har også inkludert samarbeidspartnere fra Københavns Professionshøjskole og Rigshospitalet København.

Antologien tar for seg et utdanningseksperiment hvor overgangen mellom utdanning og yrke er hovedtema. Videre tar den for seg refleksjoner over sentrale begreper og diskusjoner innenfor fagdidaktikk, som om det er for mye praksis i sykepleierutdanningen, kompleksitet i klinisk arbeid og helsekommunikasjon. Ulike undervisningsaktiviteter som bruk av teknologi og læringsassistenter er et tema blir behandlet, og til slutt lokale læreplaner for læring og vurdering i praksisstudier.