Fagprat
Omsorg ved livets slutt

Podcast fra helseredaksjonen

 

Ellen Lykke Trier og Karen By

Utøvelse av klinisk sykepleie

Sykepleieboken 3Unni Knutstad (red.)

Sykepleieboken 3 – Utøvelse av klinisk sykepleie belyser


- pasientens grunnleggende behov ved sykdom i ulike organsystemer

- sykepleierens sentrale observasjoner, vurderinger og tiltak

- ABCDE-prinsippene, skåringsverktøyet NEWS og kommunikasjonsmalen ISBAR

- arterielle og venøse sår, trykksår og diabetessår

- ERAS-programmene i fast track-forløp

- sykepleierens rolle i poliklinikk og dagkirurgi

- sykepleierens arbeid i spesialisthelsetjenesten og i helse- og omsorgstjenesten i kommunen


Boken er skrevet for bachelorutdanningen i sykepleie. Gjennom hele boken er det henvist til aktuelle sykepleieprosedyrer i VAR Healthcare.

Les mer
Utøvelse av klinisk sykepleie
Utøvelse av klinisk sykepleieSykepleieboken 3Unni Knutstad (red.)
1 679,–

Hør sykepleier og forfatter Ellen Lykke Trier i samtale med redaktør Karen By om temaet palliasjon og sykepleie med utdrag fra Sykepleieboken 3. 

Ellen Lykke Trier jobber til daglig som lærer på VID vitenskapelige høgskole, Diakonhjemmet. Hun er også forfatter og har skrevet et kapittel i Sykepleieboken 3, "Utøvelse av klinisk sykepleie" som handler om palliativ omsorg og sykepleie. Ellen er sykepleier med over 20 års erfaring innen palliasjon. I tillegg til å undervise sykepleierstudenter er hun også selv stipendiat, og forskningsprosjektet hennes handler om palliative enheter på sykehjem og pårørendes erfaringer.