Scoping review

En systematisk og fleksibel metode for kunnskapsoppsummering

Hege Kristin Ringnes og Mikkel Magnus Thørrisen, 2024, Heftet, Bokmål

Omtale

Scoping review - En systematisk og fleksibel metode for kunnskapsoppsummering gir studenter den kunnskapen som trengs for å gjennomføre en bachelor- eller masteroppgave med bruk av metoden scoping review.

Scoping review er en systematisk litteraturstudie som kartlegger hva som finnes av kunnskap om et tema for å kunne gi en oversikt over kunnskapsfeltet og peke på mulig betydning for praksis og videre forskning.

Boken er delt inn i tre deler som tar for seg:

  • Hva scoping review er
  • Hvordan gjennomføre scoping review – steg for steg
  • Hvordan skrive og strukturere en bachelor- eller masteroppgave basert på scoping review

Innholdet presenteres på en lettfattelig måte, og boken vil hjelpe studentene med oppgaven fra start til slutt.

Målgruppen er bachelor- og masterstudenter innen helse- og sosialfag som skal bruke metoden scoping review i sin oppgave, i tillegg til forskere med interesse for metoden.