Kunnskapsoppsummeringer for samfunnsvitere

Forskningsmetoder

Anita Borch, Camilla Thorvik, Ingjerd Legreid Ødemark og Sabine Wollscheid, 2024, Heftet, Bokmål

Omtale

Mange studenter og forskere har behov for å skaffe seg en oversikt over tidligere forskning. Å gjøre kunnskapsoppsummeringer kan imidlertid være vanskelig, gitt den stadig økende mengden av forskningslitteratur som finnes i dag.

  • I hvilke publikasjonskanaler skal jeg lete?
  • Hvordan kan jeg finne den mest relevante litteraturen?
  • Hvordan bør litteraturen behandles slik at resultatene ikke blir skjeve (biased)?
  • Skal empiriske studier rapporteres på samme måte som annen type forskning, f.eks. teoretiske bidrag?
Kunnskapsoppsummeringer er en fellesbetegnelse på en rekke studier som har tidligere forskning som studieobjekt. Målet er å analysere og syntetisere tidligere forskning på en måte som gir ny kunnskap, ikke bare å oppsummere forskningen.

Kunnskapsoppsummeringer for samfunnsvitere er skrevet for studenter og forskere i samfunnsfag, men kan også være relevant for andre fagdisipliner. Andre målgrupper er bestillere av forskning i offentlig og privat sektor, og boka kan brukes i beslutninger om hvilken type kunnskapsoppsummering man bør velge.