Omtale

Digitale forskningsmetoder gir en introduksjon til ulike strategier for å samle samfunnsvitenskapelige data ved bruk av digitale hjelpemidler. Boken skiller mellom forskningsdesign hvor innhold på internett og sosiale medier brukes som sekundærdata (tekst, bilder og video som ikke er produsert for forskningsformål) og forskningsdesign hvor digitale plattformer og verktøy brukes til å skape primærdata (innsamling av data for forskningsformål).

Sentrale temaer som behandles i boken er:

  • Rekruttering av respondenter til spørreskjema via sosiale media
  • Nettbaserte intervju
  • Virtuell etnografi og visuelle metoder
  • Stordata
  • Forskningsetiske dilemma ved digitale forskningsmetoder
  • Metodologiske utfordringer ved digitale forskningsmetoder
Boken passer både for studenter og etablerte forskere som ønsker en innføring i samfunnsvitenskapelige digitale forskningsmetoder.