Hvordan gjøre dokumentanalyse

Forskningsmetoder

En praksisorientert metode

Kristin Asdal og Hilde Reinertsen, 2020, Heftet, Bokmål
... befriende konkret og tilbyr en rekke håndfaste verktøy. [...] Forfatterne skriver klart og lettfattelig, og som håndbok er den meget vellykket.
Jon Carlstedt Tønnessen, Fortid

Omtale

Dokumenter er overalt – de er viktige i samfunnsliv, arbeidsliv, næringsliv og hverdagsliv. Likevel forblir de ofte en ubrukt ressurs for studenter og forskere. Denne boka viser hvordan du kan utnytte det rike potensialet som ligger i dokumentene.

I Hvordan gjøre dokumentanalyse får du praktiske råd og et tverrfaglig analytisk rammeverk for å gjøre dokumentanalyse.

Gjennom forklaringer og eksempler lærer du hvordan du kan:

  • følge dokumentenes bevegelser i samfunnet
  • undersøke dokumentenes betydning i en sak
  • forstå hvordan dokumenter blir til og endrer seg
  • kartlegge hvordan dokumenter henger sammen
  • plassere dokumentene i et praksisfelt
  • analysere dokumenter som tekst
Hvordan gjøre dokumentanalyse fungerer som en metodisk verktøykasse som gjør det mulig å kombinere tekstanalyse, arkivstudier, intervjuer, feltarbeid og digitale metoder.