Bevegelsesaktiviteter i kroppsøving

– en fagdidaktisk grunnbok

Ketil Østrem og Aron Gauti Laxdal (red.), 2024, Fleksibind, Bokmål

Omtale

Boka presenterer og utforsker ulike måter å gjennomføre alternative bevegelsesaktiviteter på i kroppsøvingsfaget. Den gjør også rede for hvordan man kan modifisere mer tradisjonelle aktiviteter for å skape mer gunstige læringssituasjoner, eller lage egne aktiviteter fra bunnen av.

Boka er både konkret og praksisnær, og den er rikt illustrert med bilder og filmer som viser hvordan aktivitetene utføres. Målgruppa er studenter i grunnskolelærerutdanningen og kroppsøvingslærere.