Pedagogisk psykologi

Utvikling, læring, motivasjon og undervisning

Åge Diseth, 2024, Heftet, Bokmål

Ønsker du å vurdere boka for pensum i høyere utdanning? 
Forhåndsbestill gratis vurderingeksemplar her

Forventes i salg 07.06.2024

Omtale

Denne boken viser hvordan pedagogisk psykologi gir viktig kunnskap om utvikling, læring, motivasjon og undervisning. Ved å bygge på forskningsbasert kunnskap og praktisk bruk av kunnskapen er innholdet tilpasset en norsk skolekontekst. Målet er å gi en teoretisk introduksjon til pedagogisk psykologi, samt fremstille fagfeltets praktiske nytteverdi for læring og undervisning. Boken er organisert i tre deler:

  • Del 1, Pedagogikk og psykologi, beskriver og definerer pedagogisk psykologi ut fra et faglig perspektiv. Ulike perspektiver på fagfeltet blir drøftet i sammenheng med tilgrensende begreper som utdanningsvitenskap og didaktikk.
  • Del 2, Læring og motivasjon, tar utgangspunkt i elevens perspektiv og viser hvordan pedagogisk psykologi gir kunnskap om forutsetninger for at elever skal lære best mulig, inkludert kognitive funksjoner, læring som konstruktiv prosess, læringsstrategier og kritisk tenking.
  • Del 3, Undervisning og vurdering, tar utgangspunkt i lærerens perspektiv og viser hvordan pedagogisk psykologi gir lærere kunnskap om god undervisningsplanlegging, ulike undervisningsmetoder, klasseledelse, bruk av digitale verktøy og ulike vurderingsformer.
Boken er skrevet for studenter innenfor pedagogikk, lærerutdanning og psykologi, lærere i skolen og andre interesserte som ønsker en introduksjon til fagfeltet pedagogisk psykologi.